KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẤT CẢ BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Đỗ Quốc Cường1, Đào Quang Hội1, Đỗ Trung Hải1, Phạm Thị Thảo1, Bùi Công Sỹ2
1 Bệnh viện Quân y 175
2 Bệnh viện Quân y 103

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị nội soi tái tạo dây chằng khớp gối bằng phương pháp tất cả bên trong theo đang điểm Lysholm. Đối tượng và phương pháp: 45 bệnh nhân đứt dây chằng chéo trước (DCCT) được điều trị nội soi tái tạo dây chằng bằng phương pháp tất cả bên trong tại Bệnh viện Quân y 175. Kết quả: Trước điều trị, điểm Lyshoml trung bình là 31.29 ± 4.95, 100% bệnh nhân đứt DCCT đều có chức năng vận động khớp gối ở mức kém. Điểm Lyshoml sau điều trị cao hơn có ý nghĩa thống kê so với trước điều trị (86.04 ± 4.87; 31.29 ± 4.95, ppair t-test < 0.05), có sự cải thiện về chức năng vận động khớp gối sau điều trị (Rất tốt: 77.78%, tốt: 17.78%, trung bình: 4.44%). Tuổi, giới, đường kính mảnh ghép, vị trí đường hầm đùi và vị trí đường hầm chày có ảnh hưởng đến chức năng vận động khớp gối sau điều trị (p < 0.05). Kết luận: tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối bằng phương pháp tất cả bên trong ở bệnh nhân đứt DCCT cho kết quả phục hồi chức năng khớp gối tốt và có liên quan đến tuổi, giới, vị trí đường hầm đùi và chày.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo