ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN BETA THALASSEMIA CÓ GIẢM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU TRÊN SIÊU ÂM DOPPLER TIM ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Ngọc Linh Phạm 1, Ngọc Hà Nguyễn 1,
1 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân Thalasamie có giảm phân suất tống máu. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang đã được tiến hành trên 67 NB điều trị tại khoa HHLS Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ 1/2021 đến 1/2022. Tất cả bệnh nhân nghiên cứu đều được tiến hành khám lâm sàng kỹ theo mẫu nghiên cứu, được làm siêu âm và xét nghiệm đầy đủ về huyết học. Kết quả: Nữ nhiều hơn nam; Đa số người bệnh là dân tộc ít người (71,6%); Lứa tuổi <15 chiếm tỷ lệ cao nhất (50,7%), tuổi chẩn đoán bệnh của nhóm bệnh là 2(±2) thấp hơn nhóm chứng. Biểu hiện lâm sàng thường gặp là: hoa mắt, chóng mặt (41%) và mệt mỏi (40%). Xét nghiệm cho thấy: Lượng Hb trung bình, Bil TT & TP trung bình, SGOT trung bình, của nhóm bệnh nhân có giảm phân suất tống máu thấp hơn nhóm chứng. Các chỉ số siêu âm của nhóm bệnh cũng thấp hơn nhóm chứng. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tuổi chuẩn đoán bệnh trung bình, tần suất truyền máu trung bình ≥5 lần/năm của nhóm bệnh nhân thalassamie có giảm phân suất tống máu với nhóm chứng (p<0,05); Chỉ số EF trung bình (53.16±1.12), FS trung bình (31.16±2.46) đánh giá chức năng tâm thu thất trái của nhóm bệnh thấp hơn nhóm chứng, với p<0,05; Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm BN có lượng Ferritin trong máu ≥ 2500ng/ml của nhóm bệnh và nhóm chứng, với giá trị p < 0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Mã Phương Hạnh.., (2009). "Đặc điểm bệnh nhân thalassemia thể nặng có ứ sắt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1", Tạp chí y học tp HCM, phụ bản tập 13 số 1, chuyên đề Nhi khoa, tr.167-173.
2. Nguyễn Việt Hà và cộng sự. (2017),"Biến đổi tim mạch ở bệnh nhân beta – thalassemia tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng", Tạp chí nhi khoa, 10(2), p.45-49.
3. Phạm Ngọc Linh (2021), "Biến đổi hình thái và chức năng tim ở bệnh nhân beta thalassemia điều trị tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2020", Luận văn thạc sĩ, Đại học Y Dược Thái Nguyên.
4. Phan Hùng Việt (2016), "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm bệnh Thalassemia ở trẻ em tại khoa nhi Bệnh viện Trung ương Huế", Tạp chí Y Dược học Trường Đại học Y Dược Huế, 6(5).
5. Borgna-Pignatti C., Rugolotto S., et al (2004), "Survival and complications in patients with thalassemia major treated with transfusion and deferoxamine", Haematologica, p.1187-1193.
6. Bosi G, Crepaz R, Gamberini MR, et al (2003), "Left ventricular remodelling, and systolic and diastolic function in young adults with β thalassaemia major: a Doppler echocardiographic assessment and correlation with haematological data", Heart, p.762-766.
7. Davis BA, O’Sullivan C, Jarritt PH, Porter JB (2004), "Value of sequential monitoring of left ventricular ejection fraction in the management of thalassemia major", Blood, p.263-269.
8. Noori NM, Mehralizadeh S (2010), "Echocardiographic evaluation of systolic and diastolic heart function in patients suffering from beta-thalassemia major aged 5-10 years at the Zahedan Research Center for Children and Adolescent Health", Anadolu Kardiyol Derg AKD Anatol J Cardiol, 150-153
9. Thalassemia Internation Federation annual report (2013).