ĐIỀU TRỊ VIÊM HUYỆT Ổ RĂNG KHÔ BẰNG FIBRIN GIÀU TIỂU CẦU: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

Phạm Như Hải1
1 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Viêm huyệt ổ răng khô là một trong những biến chứng chưa rõ nguyên nhân có thể xảy ra sau khi nhổ răng, gây ra những cơn đau dữ dội mà chưa có 1 phương pháp điều trị hệu quả. Huyết tương giàu tiểu cầu đã được báo cáo trong điều trị viêm huyệt ổ răng khô, báo cáo trường hợp điều trị viêm huyệt ổ răng khô của chúng tôi cho thấy hiệu quả của huyết tương giàu tiểu cầu cho điều trị viêm huyệt răng khô cho bệnh nhân Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo