KẾT QUẢ TẠO HÌNH TUYẾN VÚ BẰNG VẠT DA CƠ LƯNG RỘNG SAU PHẪU THUẬT BẢO TỒN TUYẾN VÚ TẠI BỆNH VIỆN K

Lê Hồng Quang1, Lê Văn Vũ1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật tạo hình vú sau phẫu thuật bảo tồn bằng vạt da cơ lưng rộng tại Bệnh viện K. Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang trên 21 bệnh nhân ung thư vú được tạo hình vú sử dụng vạt da cơ lưng rộng sau bảo tồn tại khoa Ngoại vú, Bệnh viện K từ năm 2018 đến năm 2021. Kết quả: tuổi trung bình 39; khối u nằm ở góc phần tư trên ngoài 57.1%; thể tích nhu mô tuyến vú cắt bỏ trung bình 120.3 cm3; thời gian phẫu thuật trung bình 216 phút, tỉ lệ biến chứng chung 23.8%; kết quả vú đẹp, tốt, trung bình lần lượt 23.8%, 66.7% và 9.5%; tỉ lệ rất hài lòng và chấp nhận được lần lượt 80.9% và 14.3%. Kết luận: phẫu thuật có tính khả thi về mặt kỹ thuật, tỉ lệ tai biến, biến chứng ở mức chấp nhận được và đem lại sự hài lòng cao cho người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo