NGHIÊN CỨU NHU CẦU CAI NGHIỆN THUỐC LÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Thái Hà1, Vũ Nam1, Nguyễn Hoàng Anh1
1 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu nhu cầu cai nghiện thuốc là của người dân thành phố Hà Nội . Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1882 người dân nghiện thuốc lá tại thành phố Hà Nội từ tháng 08/2019 đến tháng 08/2020.Kết quả: Tỷ lệ người cho rằng cai thuốc là cần thiết chiếm tới 64,4%, Lý do cai thuốc “hút thuốc có hại cho sức khỏe” chiếm 57,8%, tỷ lệ sẵn sàng sử dụng y học cổ truyền cai nghiện thuốc lá 61,3% , tỷ lệ lựa chọn các chế phẩm y học cổ truyền để hỗ trợ cai thuốc lá 55.4 %. Kết luận: Người nghiện thuốc lá nhận thức việc hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, cai thuốc lá là cần thiết, sử dụng chế phẩm y học cổ truyền được ưu tiên.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo