GIAI ĐOẠN THOÁI TRÀO CỦA CHU TRÌNH ĐÁP ỨNG TÌNH DỤC Ở NGƯỜI BỆNH HƯNG CẢM

Trần Nguyễn Ngọc1,2, Dương Minh Tâm1,2
1 Đại học Y Hà Nội
2 Viện Sức Khỏe Tâm Thần - Bệnh Viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu với mục tiêu khảo sát giai đoạn thoái trào của chu trình đáp ứng tình dục ở người bệnh hưng cảm đến khám và điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần – bệnh viện Bạch Mai. Đây là một nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang, thực hiện trên 60 người bệnh được chẩn đoán theo ICD – 10 (F30, F31.0, F31.1, F31.2). Kết quả cho thấy tuổi trung bình của người bệnh hưng cảm là 33,3 ± 11,2 tuổi, nữ giới có tỷ lệ cao hơn nam giới và tỉ lệ nữ / nam ≈ 1,3 /1. Phần lớn hài lòng sau khi quan hệ tình dục (83,4%). Sau khi quan hệ tình dục, người bệnh hưng cảm thường ôm nhau (41,7%), tiếp theo là hôn, ít gặp nhất là không làm gì và ngủ (13,3%). Đa số người bệnh hưng cảm có thể quan hệ tiếp 1 lần nữa sau khi đã quan hệ tình dục (71,7%) và có thể quan hệ tiếp tục 2 lần nữa nhưng ít hơn (28,3%). Tỷ lệ hài lòng hoặc cảm thấy thỏa mãn về số lượng quan hệ tình dục là 45%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo