ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ THỂ TẠNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI NGHIỆN THUỐC LÁ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Thái Hà1, Vũ Nam1, Nguyễn Hoàng Anh1
1 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng của người nghiện thuốc lá tại thành phố Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1882 người dân nghiện thuốc lá tại thành phố Hà Nội từ tháng 08/2019 đến tháng 08/2020. Kết quả: tỷ lệ nam giới hút thuốc là 96,4%, lao động tự do 48,1%, tuổi hút thuốc lá trong khoảng từ 40 – 59 tuổi chiếm tỷ lệ 43.8%, thời gian hút thuốc từ 11 – 20 năm chiếm tỷ lệ 26.5%,  tỷ lệ thiệt chẩn chất lưỡi đỏ chiếm 62.7% và tỷ lệ thích ăn, uống đồ mát chiếm 47.9%. Kết luận: Người nghiện thuốc lá tại Hà Nội nam giới chiếm đa phần, chủ yếu là lao động tự do, độ tuổi trung niên, thể tạng theo y học cổ truyền là thiên Nhiệt

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo