ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THẢO MỘC – SV TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 KHÔNG TRIỆU CHỨNG, MỨC ĐỘ NHẸ VÀ VỪA TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 2 TỈNH BẮC GIANG

Trần Trọng Dương1, Nguyễn Thị Minh2
1 Bệnh viện 19-8, Bộ Công an
2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá so sánh trên 2 nhóm bệnh nhân COVID-19 sử dụng phác đồ điều trị của Bộ Y tế, ngoài ra nhóm nghiên cứu có sử dụng thêm THẢO MỘC – SV trong hỗ trợ điều trị: Các triệu chứng lâm sàng thay đổi từ ngày thứ  3; ngày thứ 5 chỉ còn 45.97% bệnh nhân còn triệu chứng lâm sàng; ngày thứ 6 còn 17.24% bệnh nhân còn triệu chứng lâm sàng; ngày thứ 7 chỉ còn 1.14% bệnh nhân còn triệu chứng lâm sàng; Ngày điều trị trung bình của nhóm nghiên cứu là: 8.17 ± 2 ngày; dài nhất: 13 ngày; ngắn nhất: 02 ngày; Thời gian khỏi bệnh: < 7 ngày: 17.24%; 7-10 ngày: 75.36% (chiếm tỷ lệ cao); 10-12 ngày: 8.05% và trên 12 ngày là 1.15%; THẢO MỘC – SV giúp hỗ trợ rút ngắn thời gian âm tính của bệnh nhân OCVID-19 thông qua xét nghiệm Realtime RT-PCR:


+ Sau 03 ngày điều trị: có 17.24% bệnh nhân có kết quả âm tính.


+ Sau 07 ngày điều trị:  có 73.56% bệnh nhân âm tính.


+ Sau 10 ngày điều trị: chỉ còn duy nhất 1 bệnh nhân trong tổng số 87 bệnh nhân nghiên cứu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo