ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA POLYP DÂY THANH TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH

Phạm Văn Tỉnh1, Nguyễn Thị Hồng Yến1, Trần Thị Nhi1
1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng của polyp dây thanh tại khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 38 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là polyp dây thanh tại khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 10 năm 2021. Kết quả: Polyp dây thanh gặp chủ yếu ở lứa tuổi 20 - 60 tuổi (89,5%). Tỷ lệ nữ nhiều hơn nam 1,53/1. Viêm mũi xoang, viêm họng, viêm amydan mạn tính, trào ngược họng - thực quản là yếu tố thuận lợi. Khàn tiếng là triệu chứng chính ở 100% bệnh nhân và có khi là duy nhất ở một số bệnh nhân. Kết luận: Nghiên cứu bước đầu đánh giá đặc điểm về lâm sàng của polyp dây thanh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo