HIỆU QUẢ CỦA SỮA UỐNG CAO NĂNG LƯỢNG CARE100GOLD LÊN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM 36-59 THÁNG TẠI THÁI BÌNH

Trương Hồng Sơn1, Lê Việt Anh1, Lưu Liên Hương1
1 Viện Y học ứng dụng Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng sữa uống cao năng lượng Care100Gold đối với việc cải thiện các chỉ số nhân trắc ở trẻ em 36-59 tháng tại Thái Bình. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp có nhóm chứng trên 179 trẻ 36-59 tháng không bị thừa cân béo phì ở 2 trường mầm non tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Kết quả: Sau 4 tháng can thiệp bằng sữa Care100Gold, mức tăng cân nặng và chiều cao của trẻ nhóm can thiệp đều cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (1,5kg so với 1,1kg và 2,6cm so với 2,1cm, p<0,05). Nhóm can thiệp cho thấy sự tăng cao hơn ở cả ba chỉ số WAZ, HAZ và WHZ sau 4 tháng so với nhóm chứng (có ý nghĩa thống kê với p<0,05). Kết luận: Sử dụng sữa uống cao năng lượng Care100Gold trong 4 tháng có hiệu quả cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em 36-59 tháng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo