KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ TÍCH LỚN BẰNG KỸ THUẬT BÓC NHÂN QUA NIỆU ĐẠO VỚI DAO ĐIỆN LƯỠNG CỰC

Trần Đức1, Đỗ Ngọc Thể1, Phạm Thanh Hải2, Nguyễn Viết Hiếu1, Phạm Tiến Đạt3
1 Trung tâm Tiết niệu-Nam khoa, Bệnh viện TƯQĐ 108
2 Bệnh viện Việt Tiệp
3 Đại học Y Dược Hải Phòng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: nhận xét kết quả bước đầu áp dụng phẫu thuật bóc nhân qua niệu đạo với dao điện lưỡng cực trong điều trị u lành tuyến tiền liệt có thể tích lớn. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu mô tả hàng loạt ca bệnh được thực hiện trên các trường hợp u lành tuyến tiền liệt có chỉ định điều trị ngoại khoa với thể tích tuyến tiền liệt từ 60 – 120ml, được phẫu thuật bóc nhân qua niệu đạo bằng dao lưỡng cực, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, từ tháng 8/2021 đến tháng 2/2022. Kết quả: 12 bệnh nhân tuổi trung bình 68,1 và với thể tích tuyến tiền liệt 81,6 ml; thời gian bóc nhân trung bình là 66,2 phút; thời gian xay mô tuyến 33,7 phút; không xuất hiện các dấu hiệu của hội chứng nội soi trong mổ; không truyền máu trong mổ, không trường hợp nào chảy máu sau mổ; không có sự khác biệt có ý nghĩa về nồng độ Natri trong máu trước và sau mổ; thể tích tuyến tiền liệt không thấy có liên quan đến thời gian mổ cũng như sự mất máu trong mổ. Kết luận: Phẫu thuật bóc nhân qua niệu đạo bằng dao điện lưỡng cực an toàn đối với u tuyến tiền liệt có thể tích lớn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo