ĐÁNH GIÁ SỰ SUY GIẢM CHỨC NĂNG TÌNH DỤC LIÊN QUAN HÓA TRỊ Ở PHỤ NỮ UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN K

Lê Thanh Đức1, Phạm Thị Thu Trang1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự suy giảm chức năng tình dục trên bệnh nhân nữ ung thư vú được hóa trị. Phương pháp nghiên cứu: 70 bệnh nhân nữ ung thư vú hóa trị bổ trợ, tân bổ trợ tại khoa Nội 5, bệnh viện K từ tháng 4, 2019 đến tháng 12, 2019 được đánh giá chức năng tình dục trước điều trị và sau 2 chu kỳ hóa trị. Đánh giá chức năng tình dục theo bảng chỉ số chức năng tình dục nữ (FSFI) phiên bản 2000. Kết quả: 81,4% bệnh nhân được hóa trị phác đồ AC (doxorubicin, cyclophosphamide). Tỷ lệ bệnh nhân mất kinh tăng từ 11,4% lên 37,2%. Điểm số của cả 6 lĩnh vực trong hoạt động tình dục đều bị suy giảm sau 2 chu kỳ hóa trị. 93,4% bệnh nhân có sự suy giảm chức năng tình dục sau 2 chu kỳ hóa trị. Các phác đồ hóa trị đều gây giảm chức năng tình dục cả trên bệnh nhân còn kinh nguyệt và đã mãn kinh. Kết luận: hóa trị gây suy giảm chức năng tình dục ở đa số bệnh nhân nữ ung thư vú. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo