CÁC YẾU TỐ DỰ PHÒNG TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI DÂN TỪ 30 TUỔI TRỞ LÊN TẠI QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trần Anh Quốc1, Nguyễn Văn Song1, Nguyễn Khắc Minh1, Trần Đình Trung1
1 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu các yếu tố dự phòng tiền tăng huyết áp và tăng huyết áp của người dân từ 30 tuổi trở lên. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 495 người dân từ 30 tuổi trở lên tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Kết quả: các yếu tố dự phòng tiền tăng huyết áp và tăng huyết áp ghi nhận được bao gồm: thừa cân, béo phì, tiền sử rối loạn lipid, sử dụng rượu bia thường xuyên. Kết luận: các yếu tố dự phòng tăng huyết áp tìm thấy giúp hình thành các giả thuyết để chứng minh các yếu tố như trên.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo