PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH NĂM 2021

Hoàng Thy Nhạc Vũ1,2, Trần Anh Duyên1, Lê Phước Thành Nhân2, Trần Văn Khanh2
1 Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2 Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Lựa chọn thuốc là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng danh mục thuốc, góp phần đảm bảo chất lượng cho công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện. Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát tình hình sử dụng thuốc tại bệnh viện Lê Văn Thịnh trong năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, được thực hiện thông qua việc hồi cứu dữ liệu liên quan đặc điểm danh mục thuốc, số lượng thuốc được sử dụng, phân nhóm thuốc theo ABC/VEN, chi phí sử dụng thuốc tại bệnh viện Lê Văn Thịnh trong năm 2021. Kết quả: Trong năm 2021, bệnh viện Lê Văn Thịnh đã sử dụng 1758 thuốc cho hoạt động khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú, liên quan đến 1024 hoạt chất, 29 nhóm dược lý, với tổng chi phí sử dụng thuốc là 189,4 tỷ đồng. Bốn nhóm thuốc có chi phí sử dụng lớn trong năm 2021 tại bệnh viện là nhóm thuốc tim mạch; nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn; hocmon và các thuốc tác động vào hệ thống nội tiết; thuốc đường tiêu hóa, với tỉ lệ lần lượt là 27,4%; 15,0%; 14,3%; 9,7%. Thuốc sử dụng tại bệnh viện năm 2021có xuất xứ từ 44 quốc gia khác nhau, trong đó, thuốc Việt Nam chiếm 48,2%, số lượng thuốc và 39,4% ngân sách của bệnh viện. Theo phân loại ABC/VEN, tỉ lệ phân bố của các thuốc trong các nhóm 1, 2, 3 lần lượt là 53,5%; 45,5%; 1,0%. Kết luận: Các thông tin về tình hình sử dụng thuốc thu được từ nghiên cứu giúp bệnh viện có căn cứ để đánh giá chất lượng của việc mua sắm và sử dụng thuốc, từ đó, có thể điều chỉnh về số lượng và chủng loại thuốc khi thực hiện dự trù, mua sắm trong những năm tiếp theo, đảm bảo phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, hướng đến tối ưu hóa chất lượng hoạt động mua sắm và sử dụng ngân sách tại bệnh viện.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo