U TẾ BÀO MẦM TINH HOÀN TẠI TRUNG THẤT – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH

Cung Văn Công1
1 Bệnh viện Phổi trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Các u tế bào mầm chiếm khoảng 10% các u nguyên phát trong trung thất, chúng có nguồn gốc từ các tế bào gốc nguyên thủy thuộc dây sinh dục thời kỳ bào thai. Các u tế bào mầm gặp nhiều ở trung thất trước, 5% gặp ở trung thất sau; độ tuổi từ 20-40 tuổi. Phân loại mô bệnh học (MBH) U tế bào mầm bao gồm: (1) u quái lành tính và ác tính (teratoma); (2) u tế bào mầm tinh hoàn (seminoma); (3) ung thư biểu mô bào thai (embryonal carcinoma); (4) u xoang nội bì (endodermal sinus tumor); (5) ung thư biểu mô màng nuôi (choriocarcinoma) và (6) các u tế bào hỗn hợp. Hơn 80% các u tế bào mầm là lành tính trong đó chiếm phần lớn là các u quái lành tính. Phân bố bệnh ở hai giới là tương đương, tuy nhiên nam giới có xu hướng mắc các u tế bào mầm ác tính cao hơn nữ giới. Trong số u tế bào mầm ác tính hay gặp nhất là u tế bào mầm tinh hoàn (chiếm tỉ lệ khoảng 30%), sau đó là ung thư biểu mô bào thai và u quái ác tính khoảng 10% mỗi loại; U xoang nội bì và ung thư biểu mô màng nuôi cùng chiếm tỉ lệ khoảng 5%; các u tế bào mầm ác tính còn lại chiếm khoảng 40% số trường hợp là type tế bào hỗn hợp. Chúng tôi báo cáo ca u tế bào mầm tinh hoàn nguyên phát trong trung thất, được chẩn đoán xác định bằng GPB/MBH và nhuộm hoá mô miễn dịch; được điều trị bằng phẫu thuật và hoá trị, bước đầu cho kết quả tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo