TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỰ BỘC LỘ CỦA PD-L1 VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN DẠ DÀY

Phạm Minh Anh1, Lê Trung Thọ1
1 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự bộc lộ PD- L1 và tìm hiểu mối liên quan với một số đặc điểm giải phẫu bệnh trong ung thư biểu mô tuyến dạ dày. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 115 bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến (UTBMT) dạ dày đã được chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm mô bệnh học trên bệnh phẩm phẫu thuật và được nhuộm kháng thể đơn dòng PD-L1 bằng hóa mô miễn dịch (HMMD) tại khoa Giải Phẫu Bệnh – Tế bào, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2019. Kết quả: Tỷ lệ bộc lộ PD-L1 dương tính trong UTBMT dạ dày chiếm 37,4% (CPS ≥1). Không có sự khác biệt về tỷ lệ bộc lộ PD-L1 giữa các nhóm vị trí và kích thước khối u; phân loại mô bệnh học; độ biệt hóa và giai đoạn di căn hạch. Tuy nhiên, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ bộc lộ PD-L1 giữa các giai đoạn xâm nhập trong UTBMT dạ dày. Kết luận: Tỷ lệ bộc lộ PD-L1 dương tính trong UTBMT dạ dày chiếm 37,4% (CPS ≥ 1). Các khối u ở giai đoạn xâm nhập muộn có tỷ lệ bộc lộ PD-L1 cao hơn so với tổn thương u giai đoạn sớm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo