NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ SỰ TUÂN THỦ TRONG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU NĂM 2021-2022

Ong Tú Mỹ1, Nguyễn Kiên Cường2, Phạm Thành Suôi2
1 Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu
2 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đánh giá mức độ tuân thủ điều trị, tìm nguyên nhân dẫn đến không tuân thủ làm cơ sở để đưa ra biện pháp thích hợp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả điều trị có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị đái tháo đường týp 2. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định đặc điểm sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường týp 2,  tỷ lệ không tuân thủ sử dụng thuốc và  tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến sự không tuân thủ trong sử dụng thuốc trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú có tham gia bảo hiểm y tế tại khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu năm 2021-2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân đã được chẩn đoán ĐTĐ t‎ýp‎ 2 đang được khám và điều trị ngoại trú có tham gia bảo hiểm y tế tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2022. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân điều trị đái tháo đường týp 2 ngoại trú chưa đạt đường huyết mục tiêu là 52,95 %, 57,84% bệnh nhân có trên hai bệnh mắc kèm, 54,9% bệnh nhân được chỉ định điều trị phối hợp 2 thuốc hạ đường huyết và 20, 61% phối hợp 3 thuốc hạ đường huyết. Qua khảo sát có 84,31% bệnh nhân tuân thủ sử dụng thuốc điều trị. Chúng tôi tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về sự không tuân thủ sử dụng thuốc của bệnh nhân đái đường týp 2 giữa các nhóm trình độ học vấn, số lượng bệnh mắc kèm, phân bố theo chỉ số khối BMI, đơn thuốc có chỉ định insulin và nồng độ đường huyết luc đói (p < 0,05). Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân điều trị đái tháo đường týp 2 ngoại trú chưa đạt đường huyết mục tiêu là 52,95,%,  57,84% bệnh nhân có trên hai bệnh mắc kèm, 54,9% bệnh nhân được chỉ định điều trị phối hợp 2 thuốc hạ đường huyết và 20, 61% phối hợp 3 thuốc hạ đường huyết. Qua khảo sát có 84,31% bệnh nhân tuân thủ sử dụng thuốc điều trị và 15,69% bệnh nhân không tuân thủ sử dụng thuốc điều trị. Chúng tôi tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về sự không tuân thủ sử dụng thuốc của bệnh nhân đái đường týp 2 giữa các nhóm trình độ học vấn, thời gian điều trị, số lượng bệnh mắc kèm, phân bố theo chỉ số khối BMI, đơn thuốc có chỉ định insulin và nồng độ đường huyết luc đói (p < 0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo