TÌNH HÌNH TỬ VONG CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021

Huyền Thoại Nguyễn 1,, Duy Kháng Nguyễn 2, Thị Hồng Tuyến Nguyễn 1
1 Trường Đại Học Trà Vinh
2 Trung tâm y tế huyện Duyên Hải

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Bệnh không lây nhiễm (BKLN) là nhóm bệnh, gây ảnh hưởng nặng đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển kinh tế xã hội do số người mắc bệnh cao, bệnh gây nhiều hậu quả nghiêm trọng và có thể dẫn đến tử vong. Việc hiểu về các đặc điểm phân bố, tỷ lệ tử vong nhóm bệnh không lây tại địa bàn Tỉnh Trà Vinh sẽ góp phần vào các chương trình phòng chống, chiến lược điều trị bệnh trong cộng đồng. Mục tiêu: Mô tả sự phân bố theo số lượng và tỷ lệ phần trăm người tử vong do các bệnh không lây nhiễm ở các độ tuổi của 4 nhóm bệnh không lây nhiễm chính bao gồm đái tháo đường, ung thư, các bệnh tim mạch và bệnh hô hấp mạn tính. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Các trường hợp tử vong tại địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian ngày 1/1/2021 – 30/12/2021. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Tỷ lệ đang điều trị và tỷ lệ phát hiện mới ở nhóm bệnh tăng huyết áp (7,1% và 2,8%), ung thư (18,7% và 0,4%) là 2 bệnh lí có tỷ lệ cao hơn so với các bệnh lí còn lại. Số lượng tử vong trong năm 2021 do bệnh tăng huyết (726), ung thư (285) chiếm số lượng cao nhất. Trong đó tỷ lệ tử vong giữa nam và nữa ở các nhóm bệnh tương đương với nhau. Kết luận: Tỷ lệ người dân đang mắc một số BKLN có các hành vi điều trị và dự phòng phù hợp là đáng báo động. Cần có những giải pháp can thiệp giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc điều trị và dự phòng bệnh tật.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2014), Thông tư số 27/2014/TT-BYT, quy định hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã, Bộ Y tế.
2. Đoàn Phước Lộc (2019), Nghiên cứu thực trạng nhận biết một số bệnh không lây nhiễm và hành vi điều trị, dự phòng ở người dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí y dược học Trường ĐHYD Huế, tr 80-86.
3. Nguyễn Thanh Bình (2017), Thực trạng bệnh tăng huyết áp ở người Khmer tỉnh Trà Vinh và hiệu quả một số biện pháp can thiệp, Luận áp Tiến sĩ Y tế công cộng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
4. Nguyễn Văn Thương (2018), Mô hình tử vong do bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2005-2014 tại tỉnh Nghệ An và đánh giá giải pháp can thiệp nâng cao chất lượng báo cáo tử vong, Luận án tiến sỹ Y học, Đại học Y Dược Hà Nội.
5. Thủ tướng chính phủ (2015), Quyết định số 376/QĐ-TTg, phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2015-2015 đã ký ngày 20/3/2015, Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
6. WHO (2009), Global NCD Network: a new network to combat noncommunicable diseases, World Health Organization, Geneva, Switzerland.
7. WHO (2016), Chronic respiratory diseases, World Health Organization, Geneva, Switzerland., Geneva. (2016, W. H. O., ed.), 12-36.