U CASTLEMAN TRONG TRUNG THẤT SAU – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH

Văn Công Cung 1,
1 Bệnh viện Phổi trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh Castleman (Castleman Disease – CD) là một rối loạn tăng sinh bạch huyết hiếm gặp, biểu hiện điển hình là sự tăng sinh của một hạch bạch huyết hoặc một vùng các hạch bạch huyết, thường xảy ra ở ngực. Bệnh nhân CD có thể không có triệu chứng hoặc biểu hiện các triệu chứng liên quan đến tác động của u đến các cấu trúc xung quanh. Rất khó để đạt được chẩn đoán xác định chỉ bằng hình ảnh. Chụp cắt lớp vi tính và/hoặc cộng hưởng từ đóng vai trò chủ đạo trong hỗ trợ chẩn đoán. Xét nghiệm mô học của tổn thương kết hợp nhuộm hoá mô miễn dịch (HMMD) là tiêu chuẩn vàng xác định bệnh. Cắt bỏ hoàn toàn bằng phẫu thuật là phương thức điều trị chính tốt nhất cho CD, mang lại khả năng sống sót lâu dài và tỷ lệ tái phát thấp. Một số ít có thể phối hợp điều trị bằng kháng thể đơn dòng cho thấy có hiệu quả. Tại ngực u Castleman thường phát hiện ở trung thất trước và rất hiếm gặp ở trung thất sau. Chúng tôi báo cáo 1 trường hợp CD gặp ở trung thất sau, sinh thiết xuyên thành ngực 2 lần đều cho kết quả không đúng. Bệnh nhân được phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh (GPB) và HMMD chứng minh u CD. Phần bàn luận theo các tài liệu tổng quan sẽ giúp cho các độc giả có thể hiểu sâu hơn về căn bệnh này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Dispenzieri A, Fajgenbaum DC. Overview of Castleman disease. Blood. 2020 Apr 16;135(16):1353-1364. Doi 10.1182/blood.2019000931.PMID: 32106302
2. Wu D, Lim MS, Jaffe ES. Pathology of Castleman Disease. Hematol Oncol Clin North Am. 2018 Feb;32(1):37-52. doi: 10.1016/j.hoc.2017.09.004.PMID: 29157618
3. Iyoda A, Yusa T, Hiroshima K, et al. Castleman's disease in the posterior mediastinum: report of a case. Surg Today. 2000;30(5):473-6. doi: 10.1007/s005950050629.PMID: 10819491
4. Gupta V, Verma R, Malik D, et al. Castleman Disease Masquerading as the Posterior Mediastinal Mass on 18F-Fluorodeoxyglucose-Positron Emission Tomography/Computed Tomography. Indian J Nucl Med. 2019 Apr-Jun;34(2):171-172. doi: 10.4103/ijnm.IJNM_1_19.PMID: 31040538
5. Gündüz E, Özdemir N, Bakanay ŞM, Karakuş S. A Rare Lymphoproliferative Disease: Castleman Disease. Turk J Haematol. 2021 Dec 7;38(4):314-320. doi: 10.4274 /tjh.galenos.2021.2021.0440. Epub 2021 Nov 1.PMID: 34719151
6. Nakajima D, Aoyama A, Yamashina A, et al. Castleman disease in the posterior mediastinum showing atypical feature in computed tomography; report of a case. Kyobu Geka. 2005 Aug;58(9):845-7.PMID: 16104576
7. Moon WK, Im JG, Kim JS, et al. Mediastinal Castleman disease: CT findings. J Comput Assist Tomogr. 1994 Jan-Feb;18(1):43-6. doi: 10.1097/00004728-199401000-00009. PMID: 8282881
8. Erdogan A, Eser I, Ozbilim G. Posterior mediastinal localization of Castleman's disease: report of a case. Surg Today. 2004; 34(9):772-3. doi: 10.1007/s00595-004-2776-7.PMID: 15338352
9. Abramson JS. Diagnosis and Management of Castleman Disease. J Natl Compr Canc Netw. 2019 Nov;17(11.5):1417-1419. doi: 10.6004/ jnccn.2019.5037.PMID: 31766018