ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ VI SINH CỦA BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO K.PNEUMONIA TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ

Tô Hoàng Dương1, Nguyễn Lê Hải1, Nguyễn Thế Anh1
1 Bệnh viện Hữu Nghị

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: mô tả các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và vi sinh của bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do K.pnemonia.  Đối tượng: 26 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do K.pneumoniae tại bệnh viện Hữu Nghị, thời gian từ 1/2021 đến 12/2021. Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu, mô tả. Kết quả:  Tuổi trung bình của bệnh nhân 85.4 ± 12.7, 65.4% bệnh nhân trên 80%, và 92% bệnh nhân có bệnh lý nền mắc kèm; 69.2% là nhiễm khuẩn bệnh viện. Về đường vào: hô hấp 65.4%, tiêu hóa, ổ bụng 19.2%. Về mặt lâm sàng: Từ 69.2 đến 92.3% bệnh nhân biểu hiện của sốt cao, rét run, sốt xuất hiện đột ngột; tình trạng rối loạn ý thức (57.6%), suy hô hấp (57.7%), sốc nhiễm khuẩn (26.9%). Tỷ lệ tử vong 61.%, tử vong do nhiễm khuẩn 46.2%. Về mặt cận lâm sàng:  các chỉ số viêm tăng: bạch cầu > 12 G/L chiếm 92.3%, trên 60% bệnh nhân có chỉ số CRP > 100 mg/mL hoặc Procalcitonin > 10 ng/mL. Các chỉ số suy tạng như: PT% < 70% chiếm 26.9%, tiểu cầu < 100 G/L chiếm 80.8%; hoặc Bilirubin toàn phần tằn chiếm 57.7%, men gan tăng chiếm 71.1%, Lactat > 2 mmol/L gặp ở 34.6%, tình trạng suy thận với Ure, Creatinin tăng cũng chiếm từ 68.4 đến 84.6%. Về mặt vi sinh: mức độ đề kháng kháng sinh của các chủng K.pneumoniae chúng tôi phân lập được từ bệnh nhân ở mức trung bình cho đến thấp. Kết luận: nhiễm khuẩn huyết do K.pnemonia chủ yếu có đường vào từ hô hấp và ổ bụng; tỷ lệ sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng dẫn tới tử vong cao; mức độ nhạy cảm với kháng sinh ở mức độ trung bình.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo