STRESS VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN SAU MẮC COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Giao1, Nguyễn Ngọc Lân1
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Xác định tỷ lệ stress và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân sau mắc COVID-19 đến khám tại hai bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2022 trên người bệnh sau khi xác định mắc COVID-19 ít nhất 4 tuần tại hai bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Sử dụng thang đo stress (Perceived Stress Scale) để đánh giá tình trạng stress của người bệnh. Số liệu được thu thập thông qua bộ câu hỏi tự điền. Có 325 người bệnh tham gia nghiên cứu, tuổi trung bình 42,5 (±15,3) tuổi, giới nữ (61,8%) chiếm đa số. Tỷ lệ stress ghi nhận 23,4% với mức độ nhẹ và nặng lần lượt là 14,8% và 8,6%. Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa stress với giới tính và bệnh lý đi kèm của đối tượng tham gia (p<0,05). Tỷ lệ và mức độ stress ở bệnh nhân sau mắc COVID-19 tương đối cao, điều này cho thấy sự cần thiết phải tầm soát các vấn đề tâm lý trên những bệnh nhân này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo