TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ CHỌC ỐI TRONG CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HẢI PHÒNG

Lưu Vũ Dũng, Vũ Văn Tâm

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Sàng lọc và chẩn đoán trước sinh là phương pháp nhằm phát hiện và chẩn đoán những bất thường của thai về hình thái hoặc di truyền. Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả chọc ối trong chẩn đoán trước sinh tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: có 118 thai phụ được tiến hành chọc ối. Kết quả: Có 6 trường hợp nhiễm sắc thể đồ thai nhi bất thường (5,1%). Tỷ lệ chọc ối cho kết quả bất thường NST thai nhi nhóm mẹ ≥ 35 tuổi cao gấp 5,2 lần so với nhóm mẹ < 35 tuổi (p< 0,05). Chọc ối cho kết quả bất thường ở nhóm xét nghiệm sàng lọc nguy cơ cao gấp 1,1 lần so với nhóm thai phụ có xét nghiệm sàng lọc nguy cơ thấp (p>0,05). Siêu âm hình thái thai nhi bất thường có kết quả chọc ối bất thường cao gấp 6,0 lần so với nhóm siêu âm hình thai thai nhi bình thường (p< 0,05). Nhóm có tiền sử thai phụ và gia đình bất thường đều có kết quả nhiễm sắc đồ thai nhi bình thường. Kết luận: Tỷ lệ chọc ối cho kết quả bất thường NST thai nhi ở nhóm mẹ ≥ 35 tuổi cao gấp 5,2 lần so với nhóm mẹ < 35 tuổi (p< 0,05). Nhóm siêu âm hình thái thai nhi bất thường có kết quả chọc ối bất thường cao gấp 6,0 lần so với nhóm siêu âm hình thai thai nhi bình thường (p< 0,05).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Phùng Như Toàn (2003). Khảo sát karyotyp thai nhi qua nuôi cấy tế bào ối trong chẩn đoán tiền sản, Nội Sản Phụ khoa, số đặc biệt 2003, tr. 278-282.
2. Hoàng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Việt Hùng, Trịnh Văn Bảo, Trần Thị Thanh Hương (2004). Chẩn đoán xác định một số dị tật thai nhi bằng phân tích nhiễm sắc thể tế bào ối nuôi cấy, Tạp trí nghiên cứu y học, tập 28, số 2, tr. 5-12.
3. Trần Danh Cường (2005). Một số nhận xét về kết quả siêu âm hình thái thai nhi trong chẩn đoán trước sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Nội san Sản Phụ khoa, sổ đặc biệt, tr. 336-347
4. Nguyễn Thị Hoàng Trang (2011). Đáng giá kết quả chọc ối phân tích nhiễm sắc thể thai nhi tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương 5 năm 2006-2011. Luận văn thạc sỹ y học. Đại học y Hà Nội
5. Aiexyoi E et al (2009). Predictive value of increased nuchal translucency as a screening test for the detection of fetal chromosomal abnomalities, J Matern Fetal Neonatal Med, 22(10): 857-62
6. Đặng Lê Dung Hạnh, Nguyễn Vạn Thông (2007). Đánh giá chương trình tầm soát hội chứng Down trong thai kỳ bằng xét nghiệm sinh hóa tại Bệnh viện Hùng Vương, Tạp chí Phụ Sản, 03-04, tr.65-79.
7. Sung-Hee Han, M.Đ., Jeong-Wook An, M.T. et al (2008). Clinical and cytogenetic findings on 31.615 mid-trimester amniocenteses, Korean JLab Med