KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI PHÁC ĐỒ CISPLATIN – 5-FLUOROURACIL UNG THƯ BIỂU MÔ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN II, III TẠI BỆNH VIỆN K

Thanh Hà Nguyễn 1,, Cẩm Phương Phạm 2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá đáp ứng điều trị triệt căn ung thư biểu mô thực quản giai đoạn II, III bằng hóa xạ trị đồng thời (HXĐT) phác đồ CISPLATIN – 5-FLUOROURACIL và nhận xét một số tác dụng không mong muốn của phác đồ điều trị. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 40 bệnh nhân UTTQ giai đoạn II, III được điều trị triệt căn HXĐT với hóa chất phác đồ CISPLATIN – 5-FLUOROURACIL tại Bệnh viện K từ 01/2020 - 08/2022. Kết quả: Kết quả điều trị: Toàn bộ bệnh nhân hoàn thành 2 chu kỳ HXĐT đầu tiên và 2 chu kỳ CF bổ trợ tiếp theo. Đánh giá trên CT ngực theo RECIST cho thấy, tỷ lệ đáp ứng sau 4 chu kỳ điều trị đạt 67.5%, trong đó đáp ứng hoàn toàn chiếm 37.5%, đáp ứng một phần chiếm 30.0%. Sau 4 chu kỳ điều trị có 2 bệnh nhân tiến triển (5.0%). Độc tính: chủ yếu là độc tính độ I, II, độc tính độ III chiếm tỷ lệ nhỏ, không có độc tính độ IV. Độc tính trên hệ tiêu hóa chủ yếu là nôn và tiêu chảy. Hầu hết bệnh nhân bệnh nhân có bỏng da do tia xạ (90.0%) và viêm thực quản (60.0%) trong quá trình điều trị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians. n/a(n/a). doi:https://doi.org/ 10.3322 /caac.21660.
2. Kato K, Muro K, Minashi K, et al. Phase II study of chemoradiotherapy with 5-fluorouracil and cisplatin for Stage II-III esophageal squamous cell carcinoma: JCOG trial (JCOG 9906). Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011; 81(3):684-690. doi:10.1016/j.ijrobp.2010.06.033.
3. Phạm Đức Huấn. Nghiên Cứu Điều Trị Phẫu Thuật UTTQ. Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội; 2003.
4. Nguyễn Đức Lợi. Đánh Giá Hiệu Quả Phác Đồ Hóa Xạ Trị Đồng Thời và Một Số Yếu Tố Tiên Lượng Ung Thư Biểu Mô Thực Quản Giai Đoạn III, IV Tại Bệnh Viện K. Luận án tiến sỹ y học, Đại học Y Hà Nội; 2015.
5. Nguyễn Quang Hưng. So Sánh Kết Quả Lâu Dài Giữa Hoá Xạ Trị Đồng Thời Phác Đồ FOLFOX So Với Phác Đồ CF Trong Điều Trị UTTQ Giai Đoạn Không Mổ Được Tại Bệnh Viện K Và Bệnh Viện Ung Bướu Tỉnh Thanh Hoá. Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội; 2022.
6. Phan Hữu Kiệm. Nhận Xét Đáp Ứng Bước Đầu Của Phác Đồ FOLFOX6 Kết Hợp Đồng Thời Xạ Trị Ung Thư Xạ Trị Tại Bệnh Viện K. Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội; 2021.