MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG VITAMIN D Ở TRẺ 11-14 TUỔI, TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

Song Tú Nguyễn 1,, Nguyễn Phương Linh Hoàng 1, Thúy Lê Đỗ 1
1 Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 571 trẻ 11 -14 tuổi trường phổ thông dân tộc bán trú, tỉnh Điện Biên được tiến hành với mục tiêu xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng vitamin D thông qua đánh giá nồng độ 25 (OH) D huyết thanh. Kết quả phân tích hồi qui tuyến tính đa biến cho thấy yếu tố tương quan tuyến tính giữa chỉ số % mỡ cơ thể, nồng độ retinol, ferritin huyết thanh, hemoglobin đối với nồng độ 25 (OH) D huyết thanh. Phân tích hồi qui đa biến logistic cho thấy những trẻ có tình trạng dự trữ sắt thấp và cạn kiệt hoặc dân tộc H’mông có nguy cơ vitamin D thấp và thiếu cao gấp 2 lần những trẻ dự trữ sắt bình thường hoặc dân tộc khác (p <0,05); Nữ giới hoặc trẻ không ăn trưa tại trường có nguy cơ vitamin D thấp và thiếu cao gấp 3,0 lần nam giới hoặc trẻ có ăn trưa tại trường (p<0,001). Cần can thiệp bổ sung đa vi chất trong phòng chống thiếu vitamin D; đồng thời ưu tiên trẻ gái, trẻ dân tộc H’mông; tăng cường hoạt động thể lực ngoài trời trong trường học.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Manal MA et al. Dental caries and vitamin D status in children in Asia. Pediatr Int; 2019; 61(4):327-338.
2. Abdulbari B et al. Vitamin D deficiency in healthy children in a sunny country: associated factors. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2009. 60(S5): 60-70.
3. Le Nguyen BK et al. Double burden of undernutrition and overnutrition in Vietnam in 2011: results of the SEANUTS study in 0·5-11-year-old children. Br J Nutr, 2013. 110 Suppl 3:S45-56.
4. Nguyễn Song Tú và CS. Tình trạng vitamin D và yếu tố liên quan ở trẻ mầm non, tiểu học của huyện Lục Yên, Yên Bình, tỉnh Yên Bái, năm 2017. Tạp chí Y học Dự phòng, 2020; 30(5): 73-81.
5. Robert JS et al. Vitamin D status of children with severe early childhood caries: a case-control study. BMC Pediatrics, 2013; 13:174.
6. Trần Thúy Nga và CS. Tình trạng vitamin D ở học sinh tiểu học năm 2011. Tình hình dinh dưỡng, chiến lược can thiệp 2011- 2015 và Định hướng 2016 - 2020. Nhà xuất bản Y học, 2017; 59-65.
7. Fiamenghi VI et al. Vitamin D deficiency in children and adolescents with obesity: a meta-analysis. J Pediatr (Rio J), 2020; 97(3): 273-279.
8. Marwaha RK et al. Vitamin D and bone mineral density status of healthy schoolchildren in northern India. Am J Clin Nutr, 2005; 82(2): 477-82.
9. Diana A et al. Vitamin D status in pre-school children in rural Nepal. Public Health Nutrition, 2016; 9(3): 470-476.