XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN) THU HÁI TẠI ĐỒNG THÁP

Quỳnh Trân Đặng 1, Thị Bé Nhi Dương 1, Thị Kim Thiện Trà 1, Thanh Sil Nguyễn 1, Huỳnh Anh Thi Huỳnh 1, Đoan Vi Phạm 2, Châu Minh Vĩnh Thọ Đỗ 1,
1 Khoa Dược, Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
2 Khoa Dược, Trường Đại học Tây Đô

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Sen là một trong số ít các dược thảo mà tất cả các bộ phận đều được sử dụng và đều là những vị thuốc quý, có giá trị sinh học cao. Sen có ở khắp mọi miền đất nước nhưng nổi tiếng nhất là ở Đồng Tháp Mười, nơi được xem là xứ sở Sen. Các nghiên cứu dược lý đã chứng minh thành phần nuciferin trong dịch chiết lá Sen có nhiều hoạt tính sinh học in vivo như: an thần, giảm cholesterol trong máu, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chống oxi hóa. Hiện nay, có rất nhiều chế phẩm bào chế từ nguồn nguyên liệu lá Sen, tuy nhiên việc kiểm soát thành phần nuciferin liên quan tác dụng sinh học hạ cholesterol trong các chế phẩm này hầu như chưa được thực hiện, dẫn đến không kiểm soát được chất lượng, hiệu quả và tính an toàn của sản phẩm. Mục tiêu: Xây dựng quy trình chiết cao định chuẩn có kiểm soát hàm lượng nucifein từ lá Sen hồng thu hái tại Đồng Tháp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: lá Sen thu hái tại Đồng Tháp đạt các chỉ tiêu kiểm nghiệm dược liệu về độ ẩm, định tính, định lượng theo Dược điển Việt Nam V. Dựa vào tính chất lý hóa của nuciferin có trong lá Sen và tham khảo các chuyên luận dược điển, một số công trình đã công bố thì phương pháp ngâm lạnh được lựa chọn để khảo sát điều kiện chiết xuất (dung môi chiết, thời gian, số lần, lượng dung môi cần dùng để chiết kiệt nuciferin trong lá Sen) và khảo sát quy trình loại tạp. Cao định chuẩn lá Sen có kiểm soát hàm lượng nuciferin được xác định bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép với đầu dò dãy diod quang (HPLC/PDA). Kết quả: Các thông số chiết thích hợp thu được, bao gồm: dung môi chiết là cồn 70 độ, qua ba lần chiết với tỷ lệ dược liệu: dung môi (1:10). Từ 5 kg lá sen khô đạt tiêu chuẩn DĐVN V thu được 80,5g cao định chuẩn lá Sen chứa 10% nuciferin. Kết luận: Nghiên cứu này đã xây dựng thành công quy trình chiết cao định chuẩn có kiểm soát hàm lượng nuciferin từ lá Sen hồng thu hái tại Đồng Tháp từ quy mô 5 kg lá sen khô. Quy trình đề xuất này có tiềm năng triển khai trên quy mô pilot để phát triển các dạng sản phẩm bào chế có tính an toàn và hiệu quả hơn từ nguyên liệu lá Sen hồng Đồng Tháp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2017), Dược điển Việt Nam V, Nxb Y học Hà Nội, tr.1385- 1391.
2. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ (2015), Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký để phân tích thành phần alcaloid, flavonoid của lá, tâm sen và các chế phẩm, Luận án tiến sĩ dược, Đại học Y-Dược thành phố Hồ Chí Minh.
3. Đỗ Tất Lợi (2004). Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, tr. 783- 786.
4. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Phương Cúc (2012), “Xây dựng qui trình chiết cao chuẩn alkaloid lá sen (Nelumbo nucifera Gaertn)”, Tạp chí Y học thực hành, số 852+853, 315-319.
5. Nguyễn Thị Thu Hường (2014), “Nghiên cứu chiết xuất alcaloid toàn phần và phân lập nuciferin từ lá sen” Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ đại học, Trường Đại học Dược Hà nội
6. Phạm Thanh Kỳ (2007), Dược Liệu Học, tập 2, Nhà xuất bản Y học, tr.9-27, 116-119.
7. Chen G, Zhu M, Guo M (2019) Research advances in traditional and modern use of Nelumbo nucifera: phytochemicals, health promoting activities and beyond. Crit Rev Food Sci Nutr. 2019;59(sup1): S189-S209.
8. YanWana, JiaXiaa,Jin-feng, Xua, LuChena, et als, (2022), ”Nuciferine, an active ingredient derived from lotus leaf, lights up the way for the potential treatment of obesity and obesity-related diseases”. Pharmacological Research (175)