KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẠI ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Nguyễn Thị Thu Hường 1,, Vũ Thanh Huyền 2, Đỗ Huyền Nga 3
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện K
3 Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Điều trị u lympho không Hodgkin tại đường tiêu hoá phụ thuộc vào thể mô bệnh học, giai đoạn bệnh và biến chứng. Nghiên cứu mô tả được thực hiện trên 87 bệnh nhân u lympho không Hodgkin tại đường tiêu hoá, điều trị tại khoa Nội Hệ tạo huyết Bệnh viện K từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2022. Phương pháp điều trị được áp dụng: phẫu thuật (2,3%), điều trị Helicobacter Pylori (3,4%), hoá trị (57,5%), xạ trị (1,1%), phẫu thuật phối hợp hoá trị (35,6%). Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn 75,3%, đáp ứng một phần 11,8%, bệnh tiến triển 12,9%. PFS tại thời điểm 1 năm và 3 năm tương ứng là 85,4% và 80,9%. OS tại thời điểm 1 năm và 3 năm tương ứng là 82,2% và 78,9%. Các yếu tố ảnh hưởng không thuận lợi đến kết quả thời gian sống toàn bộ 3 năm bao gồm: sự tăng cao ß2M (87,4% vs 69,1%, p=0,028), u tại thực quản và nhiều vị trí (0% và 65,6% vs 80,8% ở dạ dày và 89,1% ở ruột, p=0,01), không đạt đáp ứng hoàn toàn sau điều trị (35,4% vs 98%, p<0,001). Không có sự khác biệt về kết quả điều trị giữa nhóm phẫu thuật hoặc không phẫu thuật.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Paryani S, Hoppe RT, Burke JS, et al. Extralymphatic involvement in diffuse non-Hodgkin’s lymphoma. Journal of Clinical Oncology. Published online September 21, 2016. doi:10.1200/JCO.1983.1.11.682
2. Shepherd FA, Evans WK, Kutas G, et al. Chemotherapy following surgery for stages IE and IIE non-Hodgkin’s lymphoma of the gastrointestinal tract. J Clin Oncol. 1988;6(2):253-260. doi:10.1200/JCO.1988.6.2.253
3. Primary gastric lymphoma - Hockey - 1987 - BJS (British Journal of Surgery).
4. Arnold S Freedman, MD. Clinical presentation and diagnosis of primary gastrointestinal lymphomas.
5. Võ Quốc Hoàn (2015). Đánh giá kết quả điều trị u lympho ác tính không Hodgkin nguyên phát đường tiêu hóa tại bệnh viện K. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú trường Đại học Y Hà Nội. 2015.
6. Chen Y, Chen Y, Chen S, et al. Primary Gastrointestinal Lymphoma. Medicine (Baltimore). 2015;94(47):e2119.
7. Nakamura S, Matsumoto T, Iida M, Yao T, Tsuneyoshi M. Primary gastrointestinal lymphoma in Japan: a clinicopathologic analysis of 455 patients with special reference to its time trends. Cancer. 2003;97(10):2462-2473. doi: 10.1002/cncr.11415
8. Wang W, Lin P, Yao H, Jia X, Sun J. Clinical analysis of Primary Gastrointestinal Non-Hodgkin’s Lymphoma. Pak J Med Sci. 2017;33(6):1406-1411. doi:10.12669/pjms.336.13631