TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIÊN HUYÊN AN BIÊN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2018, 2019 VÀ 2020

Nguyễn Thị Tuyết Loan 1, Hoàng Tiến Hùng 1, Ma Văn Hoàng 1,, Hà Văn Tước 1, Nguyễn Hùng Vĩ 1
1 Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng số liệu thống kê báo cáo Bảo hiểm y tế (chiếm trên 95% tổng số người đến bệnh viện) hồi cứu ba năm 2018, 2019 và 2020 (225.336 lượt người bệnh khám/ điều trị ngoại trú và 127.545 người bệnh nội trú). Với mục tiêu 1) Mô tả cơ cấu bệnh tật qua 3 năm chung toàn bệnh viện. 2) Phân tích sự biến động cơ cấu bệnh tật ở hai khu vực nội trú và ngoại trú các năm trong bối cảnh dịch COVID 19 sắp xảy ra. Áp dụng thống kê mô tả và thống kê phân tích. Kết quả cho thấy: Cơ cấu bệnh tật chung toàn bệnh viện khá ổn định trong 3 năm. Ba chương bệnh chiếm tỷ lệ luôn cao nhất là chương IV -các bệnh hệ nội tiết, dinh dưỡng, chuyển hóa (10-12,9%) chương X - các bệnh hô hấp (22,3 đến 27,4%) và chương XIII-các bệnh hệ cơ xương khớp chiếm tỷ lệ cao nhất. Sự biến động cơ cấu bệnh tật ở hai khu vực nội trú và ngoại trú các năm trong bối cảnh dịch COVID 19 sắp xảy ra: về số lượng người bệnh, năm 2020 giảm hơn các năm trước, khu vực phòng khám/ ngợi trú tăng mạnh, trong khi khu vực nội trú giảm sâu, nhất là các bệnh thuộc Top10. Ba bệnh giảm đến điều trị nội trú nhiều nhất là: viêm dạ dày tá tràng (K29) giảm trên 10 lần, từ 6269 ca xuống còn 607 ca, chứng hen suyễn (J45) và viêm da cơ điạ (L20) cũng giảm quá nửa số ca. Kết luận: Tâm lý lo sợ dịch COVID-19 đã tác động đến lưu lượng và cơ cấu người bệnh đến bệnh viện nói chung và đến khám cũng như điều trị nội trú.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Baum A, Schwartz MD. Admissions to Veterans Affairs hospitals for emergency conditions during the COVID-19 pandemic. JAMA. Published online June 5, 2020. doi: 10.1001/jama.2020.9972 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
2. Brown University School of Public Health LTCfocus—long-term care: facts on care in the US. Accessed June 2, 2020. http://ltcfocus.org/2/faq
3. Henry J. Kaiser Family Foundation State data and policy actions to address coronavirus. Published June 18, 2020. Accessed June 18, 2020. https://www.kff.org/health-costs/issue-brief/state-data-and-policy-actions-to-address-coronavirus/
4. McMichael TM, Currie DW, Clark S, et al.; Public Health–Seattle and King County, EvergreenHealth, and CDC COVID-19 Investigation Team. Epidemiology of COVID-19 in a long-term care facility in King County, Washington. N Engl J Med. 2020;382(21):2005-2011. doi: 10.1056/NEJMoa2005412 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. New York Times COVID-19 data. Accessed June 2, 2020. https://github.com/nytimes/covid-19-data
6. Phạm Thị Hiền, Trương Việt Dũng (2022). Phân tích chi phí BHYT đa tuyến tại bênh viện tỉnh Kiên Giang trong 3 năm, 2018 đến 2020. Tạp chí Y học dự phòng, tập 32, số 2.