NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG BA NGÀY ĐẦU BỊ BỆNH

Đỗ Đức Thuần1,, Phạm Ngọc Thảo 2, Đinh Công Trường 3, Trần Minh Anh 1, Nguyễn Thị Nguyệt4, Nguyễn Đức Thuận 4
1 Học viện Quân y
2 Bệnh viện quân y 103
3 Bệnh viện nội tiết trung ương
4 Học viện quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu thực trạng kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân nhồi máu não ba ngày đầu bị bệnh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 134 bệnh nhân nhồi máu não trong 3 ngày đầu  từ tháng 5 năm 2022 đến tháng  8 năm 2022 điều trị tại Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Quân y 103. Kết quả: tăng đường huyết gặp 40,3%. Kiểm soát đường huyết trong 24 giờ đầu vớ tỷ lệ đạt mục tiêu là 15,3%. Kiểm soát đường huyết bằng insulin kết hợp chế độ ăn bệnh nhân có đường huyết trên 10 mol/l đạt mục tiêu ở 24 giờ là 37,5%, 24-48 giờ là 40%, 48-72 giờ là 66,7%. Kết luận: Bệnh nhân nhồi máu não trong 3 ngày đầu có tỷ lệ tăng đường huyết cao và khó kiểm soát đường ở 24 giờ đầu. Bệnh nhân có đường huyết trên 10 mmol/l, kiểm soát đường huyết với insulin kết hợp chế độ ăn uống nhanh chóng đạt mục tiêu điều trị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ovbiagele B., Nguyen-Huynh M.N. (2011), "Stroke Epidemiology: Advancing Our Understanding of Disease Mechanism and Therapy", Neurotherapeutics, 8(3), pp. 319-329.
2. Powers W.J., Rabinstein A.A., Ackerson T. et al (2018), "2018 guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association", stroke, 49(3), pp. e46-e99.
3. Thắng T.V. (2012), "Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đột quỵ não và hiệu quả bài tập phục hồi chức năng tại nhà ở Khánh Hòa", Luận Án Tiến Sỹ Y Học, Học Viện Quân Y, Hà Nội, pp.
4. Aho K., Harmsen P., Hatano S. et al (1980), "Cerebrovascular disease in the community: results of a WHO collaborative study", Bulletin of the World Health Organization, 58(1), pp. 113.
5. Lindsberg P.J., Roine R.O. (2004), "Hyperglycemia in acute stroke", Stroke, 35(2), pp. 363-364.
6. Powers W.J., Rabinstein A.A., Ackerson T. et al (2019), "Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association", 50(12), pp. e344-e418.
7. Nguyễn Thành Vy (2010), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng biến đổi glucose máu ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não trong tuần đầu, Luận văn thạc sỹ y học, học viện Quân Y.", pp.