KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LINH XUÂN BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, GIAI ĐOẠN 1/2019 – 6/2022

Lê Thị Hằng 1,, Nguyễn Quang Sơn 2
1 Đại học Y Dược, ĐHQGHN
2 Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Phòng khám đa khoa Linh Xuân (khoa Khám bệnh 3) là đơn vị trực thuộc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, hoạt động từ năm 2017, nằm tại nơi tập trung đông dân cư và các khu công nghiệp. Qua báo cáo bước đầu cho thấy hiệu quả của việc triển khai mô hình PKĐK vệ tinh nhưng chưa phản ánh toàn diện hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả thực trạng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại PKĐK Linh Xuân, BV thành phố Thủ Đức giai đoạn 01/2019 – 6/2022 góp phần trong việc hoạch định và phát triển Phòng khám. Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, thu thập số liệu thứ cấp từ các báo cáo về hoạt động của PKĐK Linh Xuân năm 2019-2022. Kết quả và kết luận: Số lượt KCB không ổn định: năm 2019 là 168.835 lượt (463 lượt/ngày), năm 2020 giảm xuống 148.921 lượt (408 lượt/ngày) và năm 2021 giảm mạnh 43% còn 96.228 lượt (263 lượt/ngày), 6 tháng đầu năm 2022 có xu hướng tăng (431 lượt/ngày). Tỷ lệ KCB BHYT cao từ 87,5% đến 92,4% qua các năm. Đa số lượt KCB là nội khoa, nhi và tai mũi họng. Các chuyên khoa lẻ ít được thực hiện nhưng có xu hướng tăng nhẹ vì vậy phòng khám đa khoa Linh Xuân cần đầu tư phát triển phòng khám chuyên khoa như: răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, da liễu. Số lượt cận lâm sàng là 82.555 lượt năm 2019, giảm xuống 76.541 lượt năm 2020 (giảm 7,3% so với 2019) và giảm mạnh xuống 48.052 năm 2021 (giảm tới 41,8%) và tăng lên trong 6 tháng đầu năm 2022, (tăng 8,6% so với 6 tháng đầu năm 2019). Tỷ lệ hài lòng tăng dần theo các năm và cao nhất là tiêu chí hài lòng về thái độ, năng lực chuyên môn của NVYT đạt từ 85,6% - 90,5% và tỷ lệ bệnh nhân dự kiến quay lại đạt 90,6%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Quốc hội Việt Nam. Luật số 46/2014/QH13: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Hà Nội 2014.
2. Bệnh viện Quận Thủ Đức. Báo cáo tổng kết hoạt động khám chữa bệnh năm 2019.
3. Bệnh viện Quận Thủ Đức. Đề án thành lập phòng khám đa khoa Linh Xuân (Khoa khám bệnh 3) trực thuộc Bệnh viện Quận Thủ Đức. TP Hồ Chí Minh, 2017.
4. Nguyễn Văn Hiếu. Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại 02 Phòng khám đa khoa trực thuộc Bệnh viện Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017-2019. Luận văn Thạc sỹ Quản lý bệnh viện. Trường Đại học Y tế công cộng; 2020.
5. Webb E, Hernández-Quevedo C, Scarpetti G, Edwards N, Reed S, Gandré C, et al. RESTARTING MORE ROUTINE HOSPITAL ACTIVITIES DURING. Eurohealth. 2020;26(2).
6. Nguyễn Ngọc Thảo. Kết quả hoạt động khám chữa bệnh của Phòng khám bác sĩ gia đình tại Bệnh viện Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh và một số yếu tố ảnh hưởng, giai đoạn 2018-2020. Luận văn Chuyên khoa 2. Trường Đại học Y tế Công cộng; 2022.