U LYMPHO TẾ BÀO B LỚN LAN TOẢ BIỂU HIỆN TẠI TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CHÙM CA BỆNH VÀ HỒI CỨU LẠI Y VĂN

Ngô Xuân Quý 1,, Nguyễn Thị Hồng 2, Ngô Quốc Duy 1,2
1 Bệnh viện K
2 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị u lympho tế bào B lớn lan tỏa biểu hiện tại tuyến giáp và hồi cứu lại y văn. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 3 bệnh nhân u lympho tế bào B lớn lan tỏa biểu hiện tại tuyến giáp được điều trị tại bệnh viện K từ năm 2016 đến 2020.  Kết quả: Độ tuổi trung bình của 3 bệnh nhân là 68 tuổi (50-78 tuổi). Trong đó có 2 bệnh nhân nam, 1 bệnh nhân nữ. Tất cả các bệnh nhân đều vào viện vì khối u lớn vùng cổ. Kích thước tổn thương trung bình tại tuyến giáp là 5,3cm (5-8 cm). Không có bệnh nhân có hội chứng B. CD20 dương tính ở cả 3 bệnh nhân. 2/3 bệnh nhân được phẫu thuật cắt tuyến giáp để chẩn đoán, chỉ có 1 bệnh nhân được sinh thiết mở để chẩn đoán bệnh. R-CHOP được điều trị ở 1 bệnh nhân và R-CVP được điều trị ở 2 bệnh nhân còn lại. Bệnh đạt đáp ứng hoàn toàn và tất cả bệnh nhân đều còn sống, không có bệnh nhân nào tái phát với thời gian theo dõi trung bình là 27 tháng (15-33 tháng)

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Thieblemont C, Mayer A, Dumontet C, Barbier Y, Callet-Bauchu E, Felman P, Berger F, Ducottet X, Martin C, Salles G, Orgiazzi J, Coiffier B. Primary thyroid lymphoma is a heterogeneous disease. J Clin Endocrinol Metab. 2002 Jan;87(1):105-11
2. Derringer GA, Thompson LD, Frommelt RA, Bijwaard KE, Heffess CS, Abbondanzo SL. Malignant lymphoma of the thyroid gland: a clinicopathologic study of 108 cases. Am J Surg Pathol. 2000 May;24(5):623-39
3. Gupta N, Nijhawan R, Srinivasan R, et al. Fine needle aspiration cytology of primary thyroid lymphoma: a report of ten cases. Cytojournal. 2005; 2:21.
4. Sarinah B, Hisham AN. Primary lymphoma of the thyroid: diagnostic and therapeutic considerations. Asian J Surg. 2010;33(1):20-24. doi:10.1016/S1015-9584(10)60004-8
5. Onal C, Li YX, Miller RC, et al. Treatment results and prognostic factors in primary thyroid lymphoma patients: a rare cancer network study. Ann Oncol. 2011;22(1):156-164.
6. Ha CS, Shadle KM, Medeiros LJ, et al. Localized non-Hodgkin lymphoma involving the thyroid gland. Cancer. 2001;91(4):629-635.
7. Chai YJ, Hong JH, Koo DH, et al. Clinicopathological characteristics and treatment outcomes of 38 cases of primary thyroid lymphoma: a multicenter study. Ann Surg Treat Res. 2015; 89(6):295-299.
8. Alzouebi M, Goepel JR, Horsman JM, Hancock BW. Primary thyroid lymphoma: the 40 year experience of a UK lymphoma treatment centre. Int J Oncol. 2012;40(6):2075-2080.
9. Graff-Baker A, Roman SA, Thomas DC, Udelsman R, Sosa JA. Prognosis of primary thyroid lymphoma: demographic, clinical, and pathologic predictors of survival in 1,408 cases. Surgery. 2009;146(6):1105-1115.