NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ Ở TRẺ EM

Ngô Quốc Duy 1,2,, Ngô Xuân Quý 1
1 Bệnh viện K
2 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ung thư tuyến giáp thể biệt hoá ở trẻ em. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 99 bệnh nhân trẻ em được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể biệt hoá và điều trị tại bệnh viện K từ tháng 01/2014 đến tháng 01/2021. Kết quả: Tuổi trung bình là 15,0 ± 2,7. Tỷ lệ nữ/nam là 2,19/1. Triệu chứng vào viện hay gặp nhất là phát hiện u vùng cổ, chiếm 36,4%. Tỉ lệ sờ thấy u qua khám lâm sàng là khoảng 97%, chủ yếu phát hiện u khi còn di động (68,8%), mật độ cứng chắc (88,5%). Kết quả siêu âm tuyến giáp cho thấy u có đặc điểm giảm âm hay gặp nhất chiếm trên 81%, vi vôi hóa chiếm 56,6%; chủ yếu TIRADS 4, 5 lần lượt chiếm  48,5% và 46,4%. Có 45 bệnh nhân (31,4%) được phát hiện có hạch bất thường trên siêu âm. Trong đó chủ yếu là phát hiện hạch cổ bên với tỉ lệ 75,6%. Kết quả chọc hút tế bào cho thấy đa số BN có kết quả ác tính, chiếm 84,9%. Kết luận: UTTG thể biệt hoá ở trẻ em gặp nhiều ở nữ lứa tuổi trẻ vị thành niên. Bệnh thường phát hiện ở giai đoạn muộn hơn các lứa tuổi khác.  Siêu âm và chọc hút tế bào kim nhỏ có giá trị quan trọng trong chẩn đoán xác định UTTG thể biệt hoá ở trẻ em.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. G. L. Francis, S. G. Waguespack, A. J. Bauer et al (2015). Management Guidelines for Children with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid, 25 (7), 716-759.
2. Nguyễn Quốc Bảo (2010). Ung thư tuyến giáp, Điều trị phẫu thuật bệnh ung thư., Nhà xuất bản y học.
3. Lê Văn Long (2018). Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật ung thư tuyến giáp tại bệnh viện K năm 2017, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
4. Z. J. Qian, M. C. Jin, K. D. Meister et al (2019). Pediatric Thyroid Cancer Incidence and Mortality Trends in the United States, 1973-2013. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg, 145 (7), 617-623.
5. R. K. Sharma, B. Huang, J. A. Lee et al (2021). Trends and Outcomes of Surgical Management of Primary Papillary Carcinoma in the Pediatric Population. J Surg Res, 263, 207-214.
6. Hoàng Ngọc Giáp (2020). Đánh giá lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể biệt hoá ở người trẻ tuổi tại Bệnh viện K, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
7. Nguyễn Xuân Hậu (2019). Nghiên cứu giá trị sinh thiết hạch cửa trong bệnh ung thư tuyến giáp, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội.
8. Q. Zhang, Z. Wang, X. Meng et al (2019). Predictors for central lymph node metastases in CN0 papillary thyroid microcarcinoma (mPTC): A retrospective analysis of 1304 cases. Asian J Surg, 42 (4), 571-576.