CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG

Phạm Hồng Nam 1, Đặng Trần Ngọc Thanh 2,
1 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
2 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống (CLCS) của người bệnh ung thư đại trực tràng (UTĐTT) sau phẫu thuật 3 tháng tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả tiến hành ở người bệnh được chẩn đoán UTĐTT điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương từ 20/11/2021 đến 20/05/2022. Đối tượng tham gia được đánh giá CLCS bằng thang đo SF-36. Kết quả và kết luận: Có 200 người bệnh thỏa tiêu chí chọn vào nghiên cứu với độ tuổi trung bình là 73 tuổi, tỷ lệ nam giới chiếm 72,5%. Điểm trung bình CLCS chung là 73,0 ± 10,2 điểm. Điểm trung bình chất lượng cuộc sống ở khía cạnh sức khỏe thể chất là 68,5 ± 14,6 điểm và sức khỏe tinh thần là 77,6 ± 13,3 điểm. Kết quả đánh giá về chất lượng cuộc sống của người bệnh UTĐTT sau phẫu thuật 3 tháng ghi nhận 2,5% đối tượng ở mức kém, 7,5% đối tượng ở mức trung bình kém, 56,5% ở mức trung bình khá và 33,5% ở mức khá tốt. Nam giới, tuổi trẻ, nhóm đối tượng có nghề nghiệp ổn định, nhóm người bệnh giai đoạn sớm (giai đoạn I, II) và nhóm người bệnh cắt u đại tràng làm miệng nối ngay có liên quan đến điểm số CLCS cao với p< 0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bray, F., et al., Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2018. 68(6): p. 394-424.
2. Samohýl, M., et al., Quality of life in patients with colorectal cancer in the Slovak Republic: A pilot study. Kontakt, 2018. 20(1): p. e37-e41.
3. Siegel, R.L., et al., Colorectal cancer statistics, 2020. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2020. 70(3): p. 145-164.
4. Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Văn Xứng, Đoàn Hiếu Trung, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi và mô bệnh học của ung thư đại trực tràng tại bệnh viện Đà Nẵng trong 02 năm (2016-2017). 2018. 8(8): p. tr 7-12.
5. Kuipers, E.J., et al., Colorectal cancer. Nature Reviews Disease Primers, 2015. 1(1): p. 15065.
6. Võ Thị Tám, Chất lượng cuộc sống của người bệnh có hậu môn nhân tạo vĩnh viễn sau mổ ung thư trực tràng. 2020, Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.
7. Näsvall, P., et al., Quality of life in patients with a permanent stoma after rectal cancer surgery. Quality of Life Research, 2017. 26(1): p. 55-64.
8. Trentham-Dietz, A., et al., Health-Related Quality of Life in Female Long-Term Colorectal Cancer Survivors. The Oncologist, 2003. 8(4): p. 342-349.