ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2022

Nguyễn Văn Bằng1,, Nguyễn Công Huân 2, Trần Thị Thu Thủy 3, Trần Thu Hiền 4, Trần Thị Ngọc Ánh 4, Nguyễn Mậu Toản 5
1 Bệnh viện Quân y 103
2 Bệnh viện Đà Nẵng
3 Đại học Y tế Công cộng
4 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội
5 Đội Y học Dự phòng - Quân khu 5

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa phục hồi chức năng- bệnh viện Đà Nẵng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 106 bệnh nhân, điều trị nội trú tại khoa Phục hồi chức năng- Bệnh viện Đà Nẵng, từ 5 ngày trở lên, đồng ý tham gia nghiên cứu từ tháng 2/2022-7/2022; phỏng vấn dựa vào bộ công cụ đánh giá sự hài lòng của Bộ Y tế ban hành tại Quyết định 3869/QĐ-BYT ngày 26/08/2019 về việc ban hành mẫu phiếu khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; số liệu được sử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 20.0. Kết quả: Tỷ lệ hài lòng chung với dịch vụ khám chữa bệnh (80,1%), sự minh bạch thông tin và thủ tục khám (100%), khả năng tiếp cận dịch vụ (98,1%), thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế (92,5%), kết quả cung cấp dịch vụ (79,2%), cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ (31,1%). Kết luận: hài lòng chung với dịch vụ khám chữa bệnh, sự minh bạch thông tin và thủ tục khám, sự minh bạch thông tin và thủ tục khám, khả năng tiếp cận dịch vụ, thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế chiếm tỷ lệ cao; sự hài lòng về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ chếm tỷ lệ thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y Tế (2013). “Quyết định 4448/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 06 tháng 11 năm 2013 về việc phê duyệt đề án xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân với các dịch vụ y tế”
2. Rajkumari B. Nula P. (2017). Patient’s satisfaction with care in a government health facility in North East India: A cross-sectional study. Journal of Medical Society, 31(2), 94–8.
3. Nguyễn Thị Thu Hiền (2020), Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về dịch vụ nội soi tiêu hóa tại khoa Nội tiêu hóa – Gan mật Bệnh viện Đà Nẵng năm 2020, Luận văn thạc sỹ trường đại học Y tế công cộng, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Y tế Công Cộng.
4. Trần Ngọc Phúc (2018), Đánh giá sự hài lòng của người bệnh ngoại trú về dịch vụ khám chữa bệnh tại Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh
5. Hoàng Văn Khoan (2017), Sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ điều trị theo yêu cầu tại khoa Laser và săn sóc da bệnh viện da liễu trung ương năm 2017, Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Đại học Y tế Công Cộng
6. Quyết định 4969/QĐ-BYT (2017), kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện khảo sát hài lòng người bệnh
7. Nguyễn Thị Phượng (2019), Sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh tại các khoa ngoại Bệnh viện Bình Dân năm 2019., Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Đại học Y tế Công Cộng
8. Nguyễn Văn Đại (2020), Sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện C Thái Nguyên năm 2019 và một số yếu tố ảnh hưởng., Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Đại học Y tế Công Cộng
9. Nguyễn Thị Kim Dung (2018), Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nhà bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh
10. Phạm Thị Thùy Ninh (2020), Khảo sát sự hài lòng đến khám và điều trị nội trú tại bệnh viện YHCT-PHCN quận 9, TPHCM năm 2019., Luận văn Thạc sĩ, Đại học Y tế Công Cộng