PHẪU THUẬT RÔ-BỐT CẮT TUYẾN GIÁP QUA TIỀN ĐÌNH MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Ngô Quốc Duy 1,2,, Ngô Xuân Quý 1, Phạm Văn Bình 1, Lê Văn Quảng 1,2
1 Bệnh viện K
2 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Phẫu thuật rô-bốt cắt tuyến giáp qua tiền đình miệng (TORT) là kỹ thuật mới trong phẫu thuật tuyến giáp và có nhiều ưu điểm vượt trội do vừa kết hợp được ưu điểm của cách tiếp cận qua tiền đình miệng, vừa kết hợp được những ưu điểm của hệ thống phẫu thuật rô-bốt hiện đại bậc nhất thế giới. Trong bài báo này, chúng tôi báo cáo trường hợp đầu tiên bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú giai đoạn sớm cT1aN0M0 được phẫu thuật thành công TORT. Thời gian phẫu thuật của bệnh nhân lần lượt là 170 phút. Thời gian tạo khoang, doking, console ở bệnh nhân thứ nhất lần lượt là 30 phút, 30 phút và 110 phút. Thời gian hậu phẫu của bệnh nhân là 5 ngày và không có bất kỳ tai biến, biến chứng nào. Bệnh nhân hoàn toàn hài lòng về kết quả phẫu thuật, đặc biệt là kết quả thẩm mĩ. Kết luận: Kỹ thuật TORT lần đầu tiên được thực hiện thành công để điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp tại Việt Nam. Đây là dấu mốc trong phẫu thuật tuyến giáp không chỉ ở Bệnh viện K mà còn ở Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Anuwong A, Ketwong K, Jitpratoom P, Sasanakietkul T, Duh QY. Safety and outcomes of the transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach. JAMA Surg. 2018;153(1):21-27.
2. Russell JO, Sahli ZT, Shaear M, et al. Transoral thyroid and parathyroid surgery via the vestibular approach: a 2020 update. Gland Surg. 2020;9:409–16.
3. Quang VL, Duy QN, Toan DT, et al. Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach: an initial experience in Vietnam. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2020;30:209–13.
4. Ngo DQ, Tran TD, Ngo QX, Van Le Q. Transoral endoscopic thyroidectomy via vestibular approach with 4 trocars: a new technique. Ear Nose Throat J. 2020.
5. Kim HK, Chai YJ, Dionigi G, Berber E, Tufano RP, Kim HY. Transoral robotic thyroidectomy for papillary thyroid carcinoma: perioperative outcomes of 100 consecutive patients. World J Surg. 2019;43(4):1038‐1046.
6. Richmon JD, Kim HY. Transoral robotic thyroidectomy (TORT): procedures and outcomes. Gland Surg. 2017;6(3):285‐289
7. McGreevy PS, Miller FA. Biography of Theodor Kocher. Surgery. 1969;65:990‐999.
8. Anuwong A. Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach: a series of the first 60 human cases. World J Surg. 2016;40:491‐497.
9. You JY, Kim H, Park DW, Yang HW, Dionigi G, Tufano RP. Prevention of transoral thyroidectomy complications: An analysis of surgical outcomes in 423 consecutive series. Surgery. 2021 Jun 2:S0039-6060(21)00422-0.