THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ CỦA CÁC TRẠM Y TẾ TẠI HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN

Trần Thị Mai Liên 1,, Trần Xuân Phát 1, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 1, Trương Viết Trường 1, Hòa Thị Hồng Hạnh 1, Nguyễn Thị Phương Lan 1, Vũ Thị Thu Hằng 1
1 Đại học Y – Dược Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chất thải rắn y tế (CTRYT) là một trong những loại chất thải nguy hại, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như sức khỏe của con người nếu không được xử lý tốt. Mục tiêu: nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu mô tả thực trạng xử lý chất thải y tế tại 20 trạm y tế huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. Phương pháp: nghiên cứu mô tả, thiết kế nghiên cứu cắt ngang. Kết quả: có 85% trạm y tế phân loại các chất thải y tế theo mã màu đúng quy định. Tỷ lệ các trạm y tế thu gom chất thải y tế vào hộp có kích thước của túi hộp chuẩn theo quy định là 85%; vào hộp đựng vật sắc nhọn là 95% và vào thùng đựng chất thải y tế là 100%. Có trên 60% các trạm y tế lưu giữ chất thải y tế đúng quy định. Có 40% các trạm y tế thực hiện vận chuyển chất thải y tế đúng quy định. Có 30% các trạm y tế có chất thải rắn được xử lý dưới hình thức chôn vùi; 60% các trạm y tế xử lý chất thải y tế ở lò đốt thủ công; 90% các trạm y tế được xử lý sơ bộ chất thải y tế tại nơi phát sinh.


Các tác giả khuyến nghị các trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Bình cần thực hiện đúng cách xử lý chất thải y tế theo quy định.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2020), "Thông tư liên tịch số 20/2021/TTLT-BYT-BTNMT giữa Bộ Y tế và Bộ tài nguyên và môi trường, quy định về quản lý chất thải y tế".
2. Bùi Huynh Định (2019), Thực trạng hoạt động quản lý chất thải y tế tại huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn năm 2018, Luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên.
3. Trần Đại Tri Hãn và các cộng sự (2016), "Tình hình quản lý chất thải rắn y tế tại các trạm y tế xã, thị trấn ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình", Y Học TP. Hồ Chí Minh Phụ Bản Tập 20 - Số 5, tr. 475 -479.