MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ BETA-2-MICROGLOBULIN HUYẾT TƯƠNG VỚI MỨC ĐỘ HẸP MẠCH VÀNH TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH MẠCH VÀNH

Nguyễn Đức Hiển1,, Bùi Tuấn Anh 1, Ngô Thị Mai Phương 1, Tạ Văn Thạo 2, Nguyễn Thị Mai Phương 1
1 Bệnh viện Bạch Mai
2 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Việc xác định các yếu tố nguy cơ mới của bệnh mạch vành (BMV) ngày càng được nghiên cứu nhiều hơn nhằm mục đích phát hiện sớm và phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này. Nồng độ beta-2-microglobulin (B2M) huyết tương được báo cáo là có liên quan đến sự tiến triển của BMV. Mục tiêu: 1) Mô tả nồng độ B2M huyết tương trên bệnh nhân BMV tại Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai; 2) Phân tích mối liên quan giữa nồng độ B2M huyết tương với mức độ hẹp mạch vành trên bệnh nhân BMV. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 50 bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc BMV dựa trên kết quả chụp ĐMV qua da và 50 người khỏe mạnh được định lượng nồng độ B2M huyết tương bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục trên máy Cobas c702 hãng Roche Diagnostics. Kết quả: Nồng độ B2M huyết tương ở nhóm bệnh nhân BMV (2,33 ± 0,47 mg/L) cao hơn so với nhóm chứng (1,84 ± 0,28 mg/L) có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Nồng độ B2M huyết tương có mối tương quan thuận ở mức độ trung bình với số nhánh động mạch vành (ĐMV) hẹp và mức độ hẹp ĐMV trên bệnh nhân BMV với hệ số tương quan lần lượt là 0,469 và 0,481. Kết luận: 1) Nồng độ B2M huyết tương nhóm bệnh nhân BMV cao hơn nhóm chứng; 2) Có mối tương quan thuận ở mức độ trung bình giữa nồng độ B2M huyết tương với số nhánh ĐMV hẹp và mức độ hẹp ĐMV trên bệnh nhân BMV.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Schünemann H.J., Schünemann A.H.J., Oxman A.D. và cộng sự. (2008). Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ, 336(7653), 1106–1110.
2. World Health Organization (2018), World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals, World Health Organization.
3. Güssow D., Rein R., Ginjaar I. và cộng sự. (1987). The human beta 2-microglobulin gene. Primary structure and definition of the transcriptional unit. J Immunol, 139(9), 3132–3138.
4. Xie J. và Yi Q. (2003). Beta2-microglobulin as a potential initiator of inflammatory responses. Trends Immunol, 24(5), 228–229; author reply 229-230.
5. Shinkai S., Chaves P.H.M., Fujiwara Y. và cộng sự. (2008). Beta2-microglobulin for risk stratification of total mortality in the elderly population: comparison with cystatin C and C-reactive protein. Arch Intern Med, 168(2), 200–206.
6. Lawton J.S., Tamis-Holland J.E., Bangalore S. và cộng sự. (2022). 2021 ACC/AHA/SCAI Guideline for Coronary Artery Revascularization: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation, 145(3), e4–e17.
7. You L., Xie R., Hu H. và cộng sự. (2017). High levels of serum β2-microglobulin predict severity of coronary artery disease. BMC Cardiovasc Disord, 17(1), 71.
8. Nessa Z., Ferdoushi S., Khaled M.F.I. và cộng sự. (2020). Role of serum β2m in predicting severity of Coronary artery disease. University Heart Journal, 16(1), 22–27.