ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY DUPUYTREN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Vũ Trường Thịnh 1,2,, Đèo Đức Lực 3, Quế Văn Huy 1, Ngô Văn Toàn 1
1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
2 Đại học Y Hà Nội
3 Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật gãy Dupuytren ở người trưởng tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu và tiến cứu không đối chứng trên 44 bệnh nhân được chẩn đoán gãy Dupuytren trên 18 tuổi đã được điều trị phẫu thuật tại Viện chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021. Kết quả: Đa số bệnh nhân ở độ tuổi từ 18 đến 50 tuổi (61,3%), trong đó nam giới chiếm tỉ lệ cao hơn (59,1%); tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt là nguyên nhân dẫn đến chấn thương chiếm tỷ lệ cao nhất (72,7%) và bệnh nhân được bất động tạm thời và bó bột trước phẫu thuật chiểm tỉ lệ cao nhất (91%). Phân loại gãy xương theo Dupuytren gãy thấp chiếm tỉ lệ cao (77,3%). Kết quả chung tốt và rất tốt chiếm tỷ lệ cao 84,1%, trung bình là 13,6%, kém có 1 trường hợp chiếm 2,3%. Kết luận: Gãy Dupuytren là loại gãy xương phạm khớp cổ chân thường gặp trong chấn thương chi dưới, ảnh hưởng đến chức năng vận động cổ chân. Phẫu thuật kết hợp xương bên trong nhằm nắn chỉnh phục hồi về giải phẫu, cố định ổ gãy vững chắc, tạo điều kiện để tập phục hồi chức năng sớm sau phẫu thuật và mang lại kết quả tốt cho bệnh nhân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Đức Phúc (2019), “Gãy mắt cá”, Chấn thương chỉnh hình, NXB Y học tái bản 2019, Tr. 478- 486.
2. Đỗ Tuấn Anh (2016).Kết quả phẫu thuật gãy kín mắt cá chân ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Luận văn thạc sĩ y học.
3. Ma Ngọc Thành (2010). Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy kín mắt cá chân tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Luận văn thạc sĩ y học.
4. Nguyễn Trung Văn (2019). Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy kín mắt cá chân tại bệnh viện Saint Paul, Luận văn thạc sĩ y học.
5. Vijay Karande, Vivek P Nikumbha, Ashok Desai et al (2017). Study of surgical management of malleolar fractures of ankle in adults,International Journal of Orthopaedics Sciences 2017; 3(3): 783-787.
6. Joy G, Patzakis M.J, Harvey J.P (1974). Precise Evaluation of the reduction of severe Ankle Fracture,J.Bone- Joint Surgery, Vol 56A: 979- 993.
7. Mba C.M., Mamfoumbi N.M., Matsanga A. (2020). Fractures de Dupuytren: Aspects Épidémiologiques, Thérapeutiques et Évolutifs au Centre Hospitalier Universitaire d’Owendo. Health Sci Dis.