PHÂN TÍCH CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2019 – 2021

Trịnh Quý Đôn 1,, Nguyễn Thị Bình An1, Trương Việt Dũng1
1 Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích chi phí và tính công bằng của bảo hiểm y tế trong điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2021. Phương pháp nghiên cứu: mô tả (hồi cứu). Kết quả: Trung bình hiệu chỉnh mức chi /ngày cho thấy giữa các nhóm thẻ bảo hiểm y tế có sự khác nhau không đáng kể, mức chênh giữa nhóm chi cao nhất và thấp nhất từ 1,15 lần khá ổn định giữa các năm. Không có sự phân biệt giữa nam và nữ về mức chi trung bình hiệu chỉnh cho một trường hợp ốm vì rối loạn các chức năng tiền đình, viêm phổi và viêm tiết niệu. Kết luận: không có sự phân biệt trong chi phí thanh toán của bảo hiểm y tế. Các Bệnh viện nên quan tâm sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hiện có, trong đó chủ yếu là nguồn từ bảo hiểm y tế.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chính phủ. Nghị định Số: 146/2018/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
2. Andoh-Adjei, F. X., et al. (2016), "A narrative synthesis of illustrative evidence on effects of capitation payment for primary care: lessons for Ghana and other low/middle-income countries", Ghana Med J. 50(4), pp. 207-219.
3. Agyei-Baffour, et al. (2013), "Knowledge, perceptions and expectations of capitation payment system in a health insurance setting: a repeated survey of clients and health providers in Kumasi, Ghana", BMC Public Health. 13(1), p. 1220.
4. Agustina R, Dartanto T, Sitompul R, Susiloretni KA, EL Suparmi A, et al (2019). Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges. Lancet, 393(10166); pp.75–102.
5. Baum A, Schwartz MD. Admissions to Veterans Affairs hospitals for emergency conditions during the COVID-19 pandemic. JAMA. 2020; 324(1); pp.96-99.
6. Husnayain A, Ekadinata N, Sulistiawan D, Su ECY. (2020) Multimorbidity patterns of chronic diseases among indonesians: insights from indonesian national health insurance (INHI) sample data. Int J Environ Res Public Health. 2020;17; pp.1–12
7. Mohammed Khaled Al-Hanawi, Martin Limbikani Mwale, and Ameerah M. N. Quattan (2021). Health Insurance and Out-Of-Pocket Expenditure on Health and Medicine: Heterogeneities along Income. Front Pharmacol. 2021; 12; pp. 1-14.
8. Sumaiyah D, Donela B, Susan C and Crick L (2020). The impact of social, national and community-based health insurance on health care utilization for mental, neurological and substance-use disorders in low- and middle-income countries: a systematic review. Health Econ Review. Apr 24;10(1); pp.1-23.