KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH LAO TRẺ EM THEO HƯỚNG DẪN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO QUỐC GIA TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Thị Hằng1,, Đinh Ngọc Sỹ2, Hoàng Thanh Vân3
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Tổng hội Y học Việt Nam
3 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị bệnh lao trẻ em theo Hướng dẫn của Chương trình Chống lao quốc gia tại khoa Nhi – Bệnh viện Phổi Trung ương. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 333 bệnh nhi được chẩn đoán, điều trị bệnh lao theo hướng dẫn của Chương trình Chống lao quốc gia tại khoa Nhi, bệnh viện Phổi Trung ương, thời gian từ 01/01/2017 đến 01/01/2018. Kết quả: gần 1 nửa số bệnh nhi ở độ tuổi < 5 (48,8%) với thể lao chủ yếu là lao phổi (66,4%). Vị trí lao 1 cơ quan chiếm 70,3%; lao 2 cơ quan là 25,5%. Theo kết quả kháng sinh đồ thì chủ yếu là lao nhạy cảm (91,3%), tỷ lệ lao kháng nhiều thuốc, đa kháng thuốc, siêu kháng thuốc thấp (<3%). Các tác dụng không mong muốn của thuốc là mẩn ngứa (56,0%) và tăng men gan (48,0%). Hầu hết bệnh nhi có kết quả điều trị thành công (95,8%), tỷ lệ bỏ trị chung là 1,8% trong đó tỷ lệ bỏ trị của bệnh nhi lao phổi là 2,0%, của lao ngoài phổi là 0,9%. Tỷ lệ bỏ trị ở nhóm tuổi < 5 là 2,4%, cao hơn so với các nhóm tuổi khác. Tỷ lệ tử vong chung là 2,4%, trong đó tử vong ở nhóm lao phổi là 3%, nhóm lao ngoài phổi là 1,8%. Tử vong ở nhóm dưới 5 tuổi chiếm 3,1% và nhóm 10-15 tuổi chiếm 3,0%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

WHO. Guidance for national tuberculosis programmes on the management of tuberculosis in children. 2014.
2. Tilahun G, Gebre-Selassie S. Treatment outcomes of childhood tuberculosis in Addis Ababa: a five-year retrospective analysis. BMC Public Health. 2016;16(1):612.
3. Chương trình Chống lao Quốc gia. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao. . 2015.
4. Vukugah TA, Akoku DA, Tchoupa MM.. Epidemiology of Pediatric Tuberculosis and Factors Associated with Unsuccessful Treatment Outcomes in the Centre Region of Cameroon: A Three-Year Retrospective Cohort Study. Interdiscip Perspect Infect Dis. 2022;2022:2236110. doi:10.1155/2022/22361107.
5. Hamid M, Brooks MB, Madhani F, et al.. Risk factors for unsuccessful tuberculosis treatment outcomes in children. PLoS One. 2019;14(9): e0222776. doi:10.1371/journal.pone.0222776.
6. Abdusalomova M, Denisiuk O, Davtyan H, at al.. Adverse Drug Reactions among Children with Tuberculosis in Tashkent, Uzbekistan, 2019. Int J Environn Res Public Health. 2021;18(14):7574. doi:10.3390/ijerph18147574.
7. Blount RJ, Bao Tran, Jarlsberg LG, at al. Childhood tuberculosis in northern Viet Nam: a review of 103 cases. PLoS One. 2014; 9(5)doi:10.1371/journal.pone.0097267. eCollection 2014.
8. Nhung NV, Hòa NB, Huyền PK, Hennig C, at al. Tuberculosis case notification data in Viet Nam, 2007 to 2012. Western Pac Surveill Response J. 2015;6(6):7 - 14. doi:10.2471/WPSAR.2014.5.2.005.