ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG VIÊM DẠ DÀY Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG

Trần Mạnh Bắc1, Hà Quốc Hùng1, Bùi Văn Dũng1, Nguyễn Thị Lệ Giang1, Nguyễn Quang Quý1, Hoàng Thị Phương Nam1,2,, Nguyễn Đoàn Dũng3
1 Bệnh viện Lão khoa Trung ương
2 Trường Đại Học Y Hà Nội
3 Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng và hình thái tổn thương viêm dạ dày ở người cao tuổi tại bệnh viện lão khoa. Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang trên 166 bệnh nhân viêm dạ dày từ tháng 02/2021 đến 12/2021. Kết quả: nghiên cứu cho thấy viêm dạ dày gặp nhiều nhất ở nhóm tuổi từ 61 – 70 tuổi. Tuổi trung bình mắc viêm dạ dày là 73,37 ± 9,00 tuổi. Gặp nhiều ở nữ giới hơn nam giới. Các triệu chứng lâm sàng phổ biến và thường gặp trong viêm dạ dày là ợ hơi (72,3%), ợ chua 67,5%. Hầu hết các triệu chứng đau thượng vị, nóng thượng vị, chán ăn, ăn mau no, chướng hơi, buồn nôn, nôn và ợ chua gặp ở nhưng trường hợp có tổn thương loét dạ dày (p < 0,05). Thường gặp nhất là hình thái viêm xung huyết (72,2%) và viêm trợt phẳng (60,9%). Kết luận: phát hiện sớm viêm dạ dày ở người cao tuổi là điều cần thiết và nên chỉ định nội soi dạ dày tá tràng cho bệnh nhân cao tuổi có triệu chứng viêm dạ dày để khảo sát tổn thương.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Malik TF, Gnanapandithan K, Singh K. Peptic Ulcer Disease. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2023. Accessed June 1, 2023. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534792/
2. Zhu HM, Li BY, Tang Z, et al. Epidemiological investigation of Helicobacter pylori infection in elderly people in Beijing. World J Clin Cases. 2020;8(11):2173-2180. doi:10.12998/wjcc.v8.i11.2173
3. Pilotto A, Franceschi M. Helicobacter pylori infection in older people. World J Gastroenterol. 2014;20(21):6364-6373. doi:10.3748/wjg.v20.i21.6364
4. Dixon MF, Genta RM, Yardley JH, Correa P. Classification and grading of gastritis. The updated Sydney System. International Workshop on the Histopathology of Gastritis, Houston 1994. Am J Surg Pathol. 1996;20(10):1161-1181. doi:10.1097/00000478-199610000-00001
5. Tran Ngoc Anh và cs. Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi của bệnh nhân viêm loét dạ dày – tá tràng mạn tính điều trị tại khoa nội bệnh viện quốc tế thái nguyên năm 2020. Tran Ngoc Anh. 2021;226(05):228-234.