ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH LAO PHỔI TẠI KHOA LAO HÔ HẤP, BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

Trần Thị Lý1, Phạm Thị Thu Hương2, Đào Văn Dũng3,
1 Bệnh viện Phổi Trung ương
2 Trường Đại học Phenikaa
3 Trường Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Điều trị bệnh lao là một quá trình lâu dài, tác dụng của thuốc lao trong quá trình điều trị cũng ảnh hưởng đến các bữa ăn hàng ngày của người bệnh như chán ăn, buồn nôn, tăng men gan. Dinh dưỡng đảm bảo không chỉ giúp phòng mắc bệnh lao, mà còn đảm bảo hạn chế các biến chứng trong quá trình điều trị. Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh lao phổi tại khoa Lao hô hấp Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2019. Phương pháp: Điều tra cắt ngang. Kết quả: Nghiên cứu sử dụng 4 phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng khác nhau gồm: BMI, SGA, chỉ số albumin, chỉ số protein. Kết quả cho thấy đa phần người bệnh SDD mức độ nhẹ. 22,9% NB có kiến thức về dinh dưỡng khi nhập viện, 77,1% NB chưa có kiến thức về dinh dưỡng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế - Chương trình chống Lao Quốc gia (2018), Báo cáo tổng kết hoạt động chương trình chống lao năm 2018.
2. WHO (2013), "Nutritional care and support for patient with tuberculosis 2013", 27.
3. Van Lettow M (2004), "Malnutrition and the severity of lung disease in adults with pulmonary tuberculosis in Malawi", Int. J. Tuberc. Lung Dis. 2004, 8, tr. 211-7.
4. Metcalfe N (2005), "A study of tuberculosis, malnutrition and gender in Sri Lanka", Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg., 99, tr. 115-119.
5. Podewils LJ (2011), "Impact of malnutrition on clinical presentation, clinical course, and mortality in MDR-TB patients", Epidemiol.Infect, 139, tr. 113 -20.
6. Somnath Das, Sukanta Sen, Ankita Debnath và các cộng sự. (2018), "A study of nutritional assessment of newly diagnosed tuberculosis patients in a tertiary care hospital of Tripura, India", International Journal of Research in Medical Sciences 7, tr. 1382.
7. Ursula Rufenacht, Maya Ruhlin, Marlene Wegmann và các cộng sự. (2010), "Nutritional counseling improves quality of life and nutrient intake in hospitalized undernourished patients", Applied nutritional investigation, 26, tr. 53-60.
8. Nguyễn Thị Thùy Dương (2017), So sánh một số phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho người bệnh lao tại Bệnh viện Phổi Thái Bình quý III năm 2017, Bệnh viện Phổi Thái Bình.
9. Nguyễn Thị Xuân Ánh (2009), "Nghiên cứu BMI của người bệnh lao phổi vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế", Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế, tr. 189-193.