KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA BERBERIN CLORID SỬ DỤNG MÔ HÌNH CÁ NGỰA VẰN (DANIO RERIO)

Vũ Thị Hồng Hạnh1,
1 Đại học Dược Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Berberin là một alkaloid tự nhiên đã được sử dụng rộng rãi để điều trị các bệnh đường tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy. Hiện nay, berberin được nghiên cứu nhiều tác dụng dược lý tiềm năng để điều trị các bệnh tiểu đường, suy tim, ung thư, rối loạn thần kinh. Như vậy, việc nghiên cứu một mô hình động vật phù hợp để khảo sát tác dụng dược lý của berberin là rất cần thiết. Trong nghiên cứu này, mô hình cá ngựa vằn (Danio rerio) từ 1 đến 120 giờ tuổi được sử dụng để nghiên cứu độc tính của berberin clorid (nguồn gốc Việt Nam) với nồng độ từ 1 đến 100 µg/mL. Kết quả cho thấy rằng, với nồng độ từ 70 µg/mL berberin clorid gây ảnh hưởng có hại cho cá ngựa vằn làm giảm khả năng phát triển của cá ngựa vằn, giảm nhịp tim và giảm tỷ lệ sống sót của cá ngựa vằn. LD50 của berberin đối với cá ngựa vằn là 90,40 µg/mL.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Vuddanda, P.R., S. Chakraborty, and S. Singh, Berberine: a potential phytochemical with multispectrum therapeutic activities. Expert Opin Investig Drugs, 2010. 19(10): p. 1297-307.
2. Kroeger, P.T., et al., Production of haploid zebrafish embryos by in vitro fertilization. Journal of Visualized Experiments, 2014(89): p. 51708.
3. Hallare, A., et al., Comparative embryotoxicity and proteotoxicity of three carrier solvents to zebrafish (Danio rerio) embryos. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2006. 63(3): p. 378-88.
4. Ali, S., H.G. van Mil, and M.K. Richardson, Large-scale assessment of the zebrafish embryo as a possible predictive model in toxicity testing. PLoS One, 2011. 6(6): p. e21076.
5. Martini, D., et al., Exposure to the natural alkaloid Berberine affects cardiovascular system morphogenesis and functionality during zebrafish development. Sci Rep, 2020. 10(1): p. 17358.
6. Pelka, K.E., et al., Size does matter – Determination of the critical molecular size for the uptake of chemicals across the chorion of zebrafish (Danio rerio) embryos. Aquatic Toxicology, 2017. 185: p. 1-10.
7. Hwang, P.P., Ion uptake and acid secretion in zebrafish (Danio rerio). J Exp Biol, 2009. 212(Pt 11): p. 1745-52.
8. Korbut, R., et al., Antigen Uptake during Different Life Stages of Zebrafish (Danio rerio) Using a GFP-Tagged Yersinia ruckeri. PLoS One, 2016. 11(7): p. e0158968.