MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT DO BASEDOW BẰNG CHÂM CỨU

Nguyễn Thị Thanh Tú1,, Lê Tiến Đạt1
1 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến kết quả hỗ trợ điều trị bệnh mắt do basedow bằng châm cứu. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng, so sánh trước và sau điều trị trên 30 bệnh nhân được chẩn đoán xác định bệnh mắt do basedow. Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy sau điều trị, sự cải thiện độ lồi mắt ≥ 2mm của nhóm không hút thuốc lá là 18,18% cao hơn nhóm có hút thuốc lá là 12,5%. Kết quả cải thiện điểm CAS > 2mm của nhóm không hút thuốc lá là 27,27% cao hơn ở nhóm có hút thuốc lá là 25%. Bệnh nhân có FT4 ≤ 24 pmol/l (bình giáp) có kết quả cải thiện mức độ lồi mắt ≥ 2mm tốt hơn so với nhóm cường giáp. Nhóm bị bệnh dưới 12 tháng có sự cải thiện mức độ lồi mắt (giảm ≥ 2mm) tốt hơn nhóm bị bệnh trên 12 tháng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Cục quản lý Khám chữa bệnh. Quy trình chuyên môn chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh Basedow.
2. Hứa Căn Quý, Ngô Nghệ Quân, Thịnh Văn, Chu Tú Ảnh, Lã Phàm. Mối tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng lên thị giác trên bệnh nhãn khoa có liên quan tới tuyến giáp. Tạp chí khoa học và nhãn khoa Trung Quốc. 2013; 015(002):P.98-1031 1
3. Bartalena L, Baldeschi L, Dickinson A, et al. Consensus statement of the European Group on Graves’ orbitopathy (EUGOGO) on management of GO. Eur J Endocrinol. 2008;158(3):273-285.
4. Bartalena L, Kahaly GJ, Baldeschi L, et al. The 2021 European Group on Graves’ orbitopathy (EUGOGO) clinical practice guidelines for the medical management of Graves’ orbitopathy. Eur J Endocrinol. 2021;185(4):G43-G67.
5. JPfeilschifter, R Ziegler. Smoking and endocrine ophthalmopathy: impact of smoking severity and current vs lifetime cigarette consumption. 1996 Oct;45(4):477-81
6. WP Mack, GO Stasior. The effect of cigarette smoke constituents on the expression of HLA-DR in orbital fibroblasts derived from patients with Graves ophthalmopathy. 1999;15(4):260-71
7. Y Yamano 1, J Takamatsu, et al. Differences between changes in serum thyrotropin-binding inhibitory antibodies and thyroid-stimulating antibodies in the course of antithyroid drug therapy for Graves' disease. (8):769-73