NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SARS-COV-2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME-PCR SỬ DỤNG CHẤT NHUỘM SYBR GREEN

Nguyễn Thị Mai Hương1, Bùi Thị Bảo 2, Tạ Văn Thạo 1,
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm Chemedic

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đã lan rộng khắp các quốc gia trên thế giới với số ca nhiễm và tử vong tăng cao. Xét nghiệm định lượng SARS-CoV-2 có vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng, được sử dụng rộng rãi và được coi là “tiêu chuẩn vàng” trong việc giúp các bác sĩ chẩn đoán và đánh giá đúng tình trạng bệnh. Nhất là đối với các bệnh nhân có nhiều bệnh nền, sức khỏe miễn dịch yếu thì việc đánh giá đúng giai đoạn, diễn biến tình trạng bệnh góp phần rất lớn trong việc tiên lượng và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, các xét nghiệm có khả năng định lượng hiện nay đều có chi phí đắt đỏ, đặt ra thách thức với các nhà chức trách tìm ra giải pháp mới có giá thành rẻ hơn nhưng vẫn giữ được độ đặc hiệu và độ đúng tương đương, giúp giảm gánh nặng kinh tế cho cộng đồng và xã hội. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu định lượng SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR, cụ thể là phương pháp Realtime-PCR sử dụng chất nhuộm SYBR Green I để thẩm định và xác nhận phương pháp mới có độ đặc hiệu và độ đúng cao với giá thành rẻ hơn. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên mẫu chứng C(+) được cung cấp từ nhà sản xuất và được kiểm định lại trên mẫu thật theo quy trình tại phòng thí nghiệm. Kết quả sẽ được thu thập và xử lý để đánh giá độ chụm, độ đúng và xây dựng đường chuẩn. Kết quả cho thấy phương pháp Realtime-PCR sử dụng chất nhuộm SYBR Green I có thể định lượng virus SARS-CoV-2 với độ đặc hiệu và độ đúng cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế - Cổng thông tin của Bộ Y tế về đại dịch COVID-19. Accessed March 13, 2023. https://covid19.gov.vn/
2. Barjaktarović I, Maletić JS, Vučinić N, Milutinović A, Grujičić M, Čabarkapa V. Diagnosing COVID-19: diagnostic importance of detecting E gene of the SARS-CoV-2 genome. Future Virology. 2023;18(1):31-38
3. COVID - Coronavirus Statistics - Worldometer. Accessed March 14, 2023. https://www.worldometers.info/coronavirus/
4. Rahmasari R, Raekiansyah M, Azallea SN, et al. Low-cost SYBR Green-based RT-qPCR assay for detecting SARS-CoV-2 in an Indonesian setting using WHO-recommended primers. Heliyon. 2022;8(11):e11130.
5. Pereira-Gómez M, Fajardo Á, Echeverría N, et al. Evaluation of SYBR Green real time PCR for detecting SARS-CoV-2 from clinical samples. J Virol Methods. 2021;289:114035.
6. WHO. Realtime RT-PCR assays for the detection of Sars-Cov-2 institut Pasteur Paris. Accessed June 3, 2023.