KIẾN THỨC VỀ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2020

Phí Vĩnh Bảo 1,, Lê Thanh Chiến 1
1 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức của thai phụ về sàng lọc trước sinh và một số yếu tố liên quan. Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế cắt ngang mô tả được tiến hành trên 300 thai phụ đến khám hoặc điều trị tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức năm 2020. Kết quả: Tỷ lệ thai phụ có kiến thức chung đúng về sàng lọc trước sinh là 60,8%. Trong đó, thai phụ có kiến thức đúng về mục đích của việc sàng lọc trước sinh là 92,3%, nội dung của sàng lọc trước sinh là 87,8%, đối tượng cần thực hiện sàng lọc trước sinh là 86,8%, thời điểm thực hiện sàng lọc trước sinh là 76,3%, các xét nghiệm trước sinh để dự phòng lây truyền từ mẹ sang thai nhi là 59,3%. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức đúng về sàng lọc trước sinh của thai phụ là nhóm tuổi trên 35 tuổi (OR = 2,58; KTC 95%: 1,39 – 4,78), trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên (OR = 3,92; KTC 95%: 2,56 – 6,01), có tham gia lớp học tiền sản (OR = 2,27; KTC 95%: 1,51 – 3,42). Kết luận: Tỷ lệ thai phụ có kiến thức về sàng lọc trước sinh còn thấp, do đó cần tăng cường tư vấn, truyền thông về sàng lọc trước sinh cho thai phụ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Organization WH. Birth Defects in South-East Asia A public health challenge. 2013.
2. Tâm NTP. Kiến thức , thái độ, thực hành của thai phụ về chương trình sàng lọc trước sinh tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An năm 2013 [Luận văn Thạc sĩ Dịch vụ Y tế]: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; 2013.
3. Phạm Thị Thu Huyền, Vũ Thị Nhung. Kiến thức, thái độ, hành vi về sàng lọc trước sinh ở quí 1 và các yếu tố liên quan của thai phụ tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Thuận. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh. 2018;Tập 23, Số 2:tr.101-7.
4. Trần Thị Mộng Tuyền, Lê Minh Thi. Kiến thức, thái độ, thực hành về sàng lọc trước sinh của phụ nữ mang thai và các yếu tố liên quan tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An năm 2022. Tạp chí Y học Dự phòng. 2022;Tập 32, Số 6:tr.105-15.
5. Ngô Thị Vân Huyền, Hoàng Thị Mai Nga, Nguyễn Thu Trang, Trần Lệ Thu. Thực trạng kiến thức của thai phụ về dị tật bẩm sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2020. Tạp chí Trường Đại học Thái Nguyên. 2021;Số 47:93-8.