NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐA HÌNH GEN GÂY NGUY CƠ TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRÌNH TỰ GEN SANGER

Dương Thị Thùy Trang 1, Bùi Thị Bảo 2, Tạ Văn Thạo1,
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Phòng khám Chuyên khoa Xét nghiệm Chemedic

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Tăng huyết áp (THA)  đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu hiện nay, không chỉ cho các quốc gia phát triển mà còn cho cả các quốc gia đang phát triển, hơn nữa độ tuổi mắc THA đang ngày được trẻ hóa. Với những biến chứng khôn lường, THA làm tăng tỷ lệ tử vong, tăng tỷ lệ tàn tật gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh. Trong đó có tới 95% là do nguyên nhân THA vô căn. Nghiên cứu này nhằm xác định một số đa hình gen gây nguy cơ THA vô căn. Mục tiêu: tiến hành nghiên cứu 4 đa hình gen nguy cơ gây THA vô căn có tần số lớn nhất biến đổi trên gen CYP3A5, gen NOS3, gen GNB3 lần lượt chứa các điểm đa hình gen - SNP CYP3A5 – 6096A-G (c.7081 A>G); NOS3 – E298D (c.8007 T>G); NOS3 -786T-C (c.1975 C>T) và GNB3 – 825C-T (c.4787 C> T) bằng kỹ thuật giải trình tự gen Sanger trên 5 bệnh nhân bị THA chưa rõ nguyên nhân. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: SNP dạng đồng hợp tử CYP3A5 – 6096A-G xuất hiện ở cả 5 bệnh nhân, SNP NOS3 – E298D (c.8007 T>G) có 3 bệnh nhân SNP đồng hợp và 1 bệnh nhân dị hợp tử SNP NOS3 -786T-C có 4 bệnh nhân đồng hợp và 1 bệnh nhân dị hợp tử, SNP GNB3 – 825C-T có 1 bệnh nhân đồng hợp và 3 bệnh nhân dị hợp tử.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Zhou B, Carrillo-Larco RM, Danaei G, et al. Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. The Lancet. 2021;398(10304):957-980. doi:10.1016/S0140-6736(21)01330-1
2. Minh HV, Poulter NR, Viet NL, et al. Blood pressure screening results from May Measurement Month 2019 in Vietnam. Eur Heart J Suppl. 2021; 23 (Suppl B): B154-B157. doi: 10.1093/eurheartj/ suab035
3. Givens RC, Lin YS, Dowling ALS, et al. CYP3A5 genotype predicts renal CYP3A activity and blood pressure in healthy adults. J Appl Physiol (1985). 2003; 95(3): 1297-1300. doi: 10.1152/ japplphysiol.00322.2003
4. Sử HX. Khảo sát mối liên quan liều, nồng độ tacrolimus, mức lọc cầu thận với đa hình kiểu gen CYP3A5 ở người bệnh ghép thận. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. Published online February 9, 2023. doi:10.52389/ydls.v18i1.1629
5. Seyedrezazadeh E, Faramarzi E, Bakhtiyari N, et al. Association of NOS3-c.894G>T transversion with susceptibility to metabolic syndrome in Azar-cohort population: A case-control study and in silico analysis of the molecular effects. Iran J Basic Med Sci. 2021; 24(3): 408-419. doi: 10.22038/ ijbms. 2021. 50528. 11511
6. Hyndman ME, Parsons HG, Verma S, et al. The T-786-->C mutation in endothelial nitric oxide synthase is associated with hypertension. Hypertension. 2002;39(4):919-922. doi: 10.1161/ 01.hyp. 0000013703. 07316.7f
7. El Din Hemimi NS, Mansour AA, Abdelsalam MM. Prediction of the Risk for Essential Hypertension among Carriers of C825T Genetic Polymorphism of G Protein β3 (GNB3) Gene. Biomark Insights. 2016; 11:69-75. doi: 10.4137/ BMI.S38321