KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC MỘT CETUXIMAB KẾT HỢP HÓA TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY VÙNG ĐẦU CỔ TÁI PHÁT, DI CĂN

Nguyễn Thị Như Hoa1,, Đỗ Hùng Kiên 1, Đào Minh Thế1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu kết hợp tiến cứu nhằm mục tiêu đánh giá kết quả phác đồ cetuximab kết hợp với hóa trị bộ đôi platinum trong điều trị bước 1 trên 27 bệnh nhân ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ tái phát, di căn tại bệnh viện K từ tháng 01/2019 đến tháng 03/2023. Đánh giá tỷ lệ đáp ứng, thời gian sống thêm bệnh không tiến triển (PFS), sống thêm toàn bộ (OS) và các tác dụng không mong muốn. Kết quả cho thấy tỉ lệ đáp ứng 44,5 %, tỷ lệ kiểm soát bệnh 77,8%. Trung vị PFS 6,2 tháng, trung vị OS 12 tháng. Các tác dụng không mong muốn hay gặp nhất là ban da, thiếu máu, hạ BCTT, tiêu chảy và nôn, buồn nôn chiếm khoảng từ 40 – 50% ở tất cả các mức độ, tuy nhiên chủ yếu độc tính độ 1-2, ít gặp độc tính độ 3-4. Kết luận, cetuximab kết hợp với hóa trị bộ đôi platinum trong điều trị bước 1 ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ tái phát, di căn đem lại kết quả khả quan và độc tính chấp nhận được, kết quả tương đồng với các nghiên cứu trên thế giới. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Forastiere AA, Metch B, Schuller DE, et al. Randomized comparison of cisplatin plus fluorouracil and carboplatin plus fluorouracil versus methotrexate in advanced squamous-cell carcinoma of the head and neck: a Southwest Oncology Group study. J Clin Oncol 1992; 10:1245.
2. Jacobs C, Lyman G, Velez-García E, et al. A phase III randomized study comparing cisplatin and fluorouracil as single agents and in combination for advanced squamous cell carcinoma of the head and neck. J Clin Oncol 1992; 10:257.
3. Clavel M, Vermorken JB, Cognetti F, et al. Randomized comparison of cisplatin, methotrexate, bleomycin and vincristine (CABO) versus cisplatin and 5-fluorouracil (CF) versus cisplatin (C) in recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. A phase III study of the EORTC Head and Neck Cancer Cooperative Group. Ann Oncol 1994; 5:521.
4. Gibson MK, Li Y, Murphy B, et al. Randomized phase III evaluation of cisplatin plus fluorouracil versus cisplatin plus paclitaxel in advanced head and neck cancer (E1395): an intergroup trial of the Eastern Cooperative Oncology Group. J Clin Oncol 2005; 23:3562.
5. Schöffski P, Catimel G, Planting AS, et al. Docetaxel and cisplatin: an active regimen in patients with locally advanced, recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. Results of a phase II study of the EORTC Early Clinical Studies Group. Ann Oncol 1999; 10:119.
6. Glisson BS, Murphy BA, Frenette G, et al. Phase II Trial of docetaxel and cisplatin combination chemotherapy in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck. J Clin Oncol 2002; 20:1593.
7. Specht L, Larsen SK, Hansen HS. Phase II study of docetaxel and cisplatin in patients with recurrent or disseminated squamous-cell carcinoma of the head and neck. Ann Oncol 2000; 11:845.
8. Baur M, Kienzer HR, Schweiger J, et al. Docetaxel/cisplatin as first-line chemotherapy in patients with head and neck carcinoma: a phase II trial. Cancer 2002; 94:2953.
9. Vermorken JB, Mesia R, Rivera F, et al. Platinum-based chemotherapy plus cetuximab in head and neck cancer. N Engl J Med 2008; 359: 1116.
10. Guigay, J., Aupérin, A., Fayette, J., et al. Cetuximab, docetaxel, and cisplatin versus platinum, fluorouracil, and cetuximab as first-line treatment in patients with recurrent or metastatic head and neck squamous-cell carcinoma (GORTEC 2014-01 TPExtreme): a multicentre, open-label, randomised, phase 2 trial. The Lancet Oncology, 2021. 22(4), 463–475.