KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CONG DƯƠNG VẬT BẨM SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU XOAY TRỤC VẬT HANG

Nguyễn Hoài Bắc1,2, Nguyễn Cao Thắng1, Lê Huy Bình 3, Trần Xuân Thành 4,
1 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thái Bình
4 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Cong dương vật bẩm sinh là một bệnh lý hiếm gặp, tỷ lệ mắc dưới 1% nam giới1 nhưng nó gây nhiều ảnh hưởng nhiều đến đời sống tình dục cũng như tâm lý của người bệnh. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu trên 33 người bệnh được phẫu thuật bằng phương pháp khâu xoay trục vật hang thời gian từ 6/2018 đến tháng 5/2023. Kết quả cho thấy tuổi trung bình 24,67±4,13 (dao động từ 18-34 tuổi) trong đó nhóm tuổi từ 23-29 chiếm tỉ lệ cao nhất với 57,6%. Tỉ lệ Người bệnh theo hướng cong trục dọc và trục ngang lần lượt là 54,5% và 45,5% trong đó cong hướng xuống là chủ yếu với 54,5%, không có Người bệnh nào hướng cong lên. Góc cong dương vật sau phẫu thuật thay đổi đáng kể từ 45,18°±11,78° còn 9,24°±5,69°.Chiều dài dương vật khi cương trước và sau mổ được bảo toàn. Chức năng hoạt động tình dục của Người bệnh dựa trên thang điểm IIEF-15 thay đổi đáng kể đặc biệt là chỉ số thỏa mãn tình dục từ 8,72±2,38 lên 11,94±1,43. Thời gian phẫu thuật và thời gian nằm viện lần lượt là 81,52 phút và 3,76 ngày.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Yachia D, Beyar M, Aridogan IA, Dascalu S. The Incidence of Congenital Penile Curvature. Journal of Urology. 1993;150(5 Part 1):1478-1479.
2. Makovey I, Higuchi TT, Montague DK, Angermeier KW, Wood HM. Congenital Penile Curvature: Update and Management. Curr Urol Rep. 2012;13(4):290-297.
3. Sasso F, Vittori M, D’Addessi A, Bassi PF. Penile Curvature: An Update for Management from 20 Years Experience in a High Volume Centre. Urologia Journal. 2016;83(3):130-138.
4. Kadioglu A, Akman T, Sanli O, Gurkan L, Cakan M, Celtik M. Surgical treatment of Peyronie’s disease: a critical analysis. Eur Urol. 2006;50(2):235-248.
5. Shaeer O. Correction of penile curvature by rotation of the corpora cavernosa: a case report. J Sex Med. 2006;3(5):932-937.
6. Nesbit RM. CONGENITAL CURVATURE OF THE PHALLUS: REPORT OF THREE CASES WITH DESCRIPTION OF CORRECTIVE OPERATION. J Urol. 1965;93:230-232.
7. Võ Hoàng Tâm VH. Kết Quả Điều Trị Cong Dương Vật Bẩm Sinh Bằng Phẫu Thuật Khâu Gấp Bao Trắng Tại Khoa Nam Học Bệnh Viện Bình Dân. Y Học TP Hồ Chí Minh. 2011;15:200-206.
8. Quang N, Quang BV, Long LQ, Kiên Đ, Thảo NT. Đánh Giá Kết Quả Phẫu Thuật Cong Dương Vật Bẩm Sinh Bằng Phương Pháp Yachia Tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức Giai Đoạn Từ 2018-2021. Tạp chí Y Tế Cộng Đồng. 2021;Chuyên Đề 2021:93-97.