KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI LIỆU PHÁP CARBOHYDRAT TRƯỚC PHẪU THUẬT TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Phạm Gia Anh 1, Nguyễn Thị Phương 1, Nguyễn Tuấn Anh 1, Trịnh Thị Thanh Bình 1, Trần Thị Ngọc 1, Đỗ Tất Thành 1,
1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Liệu pháp carbohydrat là một trong những nguyên tắc chìa khóa quan trọng nhất của chương trình ERAS giai đoạn trước phẫu thuật. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cho đến hiện nay chưa có báo cáo về tính khả thi khi triển khai đồng bộ quy trình này trên lâm sàng. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu khảo sát trên tổng số 47 bệnh nhân thực hiện quy trình liệu pháp carbohydrat trước phẫu thuật tại khoa Ung Bướu trong thời gian 2 tháng. Kết quả tỷ lệ tuân thủ chung của quy trình đạt 74,5%; tỷ lệ tuân thủ ca mổ sáng là 86,8%, ca mổ chiều là 25,5% (p<0,05). Nguyên nhân không tuân thủ có thể khắc phục được chủ yếu là do sai sót trong y lệnh của điều dưỡng, bác sĩ (chiếm 33,3%). Đa số bệnh nhân dung nạp tốt (91,4%). Không có biến chứng hít sặc phổi, trào ngược dạ dày thực quản nào được ghi nhận. Thực hiện liệu pháp này trên đối tượng bệnh nhân ĐTĐ type 2 không làm tăng nguy cơ tăng đường huyết sau phẫu thuật, tuy nhiên cần chỉ định thận trọng và theo dõi chặt chẽ. Từ những kết quả bước đầu, chúng tôi cũng rút ra một số vấn đề và kinh nghiệm khi triển khai mở rộng quy trình trên toàn viện.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Altman AD, Helpman L, McGee J, et al. Enhanced recovery after surgery: implementing a new standard of surgical care. CMAJ Can Med Assoc J. 2019;191(17):E469-E475.
2. Ackerman RS, Tufts CW, DePinto DG, et al. How Sweet Is This? A Review and Evaluation of Preoperative Carbohydrate Loading in the Enhanced Recovery After Surgery Model. Nutr Clin Pract. 2020;35(2):246-253.
3. Hoàng Oanh Vũ, Dương Thị Phượng. Hiệu quả của dung dịch Maltodextrin 12,5% đường uống 2 - 4 giờ trước phẫu thuật cắt túi mật nội soi. Tạp Chí Nghiên Cứu Học. 2021;146(10):11-19.
4. Lý Huyền Hòa. Đánh giá thể tích tồn lưu dạ dày của dung dịch Maltodextrin 12,5% uống 2 giờ trước gây mê. Tạp chí Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh. 2020; 24(3).
5. Weledji EP, Njong SN, Chichom A, et al. The effects of preoperative carbohydrate loading on the metabolic response to surgery in a low resource setting. Int J Surg Open. 2017;8:18-23.
6. Robinson KN, Cassady BA, Hegazi RA, et al. Preoperative carbohydrate loading in surgical patients with type 2 diabetes: Are concerns supported by data? Clin Nutr ESPEN. 2021;45:1-8.
7. Dogra P, Jialal I. Diabetic Perioperative Management. In: StatPearls; 2022.
8. Gustafsson UO, Nygren J, Thorell A, et al. Pre-operative carbohydrate loading may be used in type 2 diabetes patients. Acta Anaesthesiol Scand. 2008;52(7):946-951.