ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT BÁN PHẦN SỤN CHÊM KHỚP GỐI

Đinh Phương Huệ 1,, Nguyễn Thị Kim Liên 1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu đánh giá kết quả phục hồi chức năng ở bệnh nhân sau phẫu thuật nội soi cắt bán phần sụn chêm khớp gối. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, đánh giá trước sau can thiệp không có nhóm chứng trên 40 bệnh nhân rách sụn chêm khớp gối được điều trị phẫu thuật nội soi cắt bán phần sụn chêm tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong năm 2023, đánh giá bệnh nhân tại 2 thời điểm: 2 ngày sau phẫu thuật và 1 tháng sau phẫu thuật. Kết quả: Tuổi trung bình 47,32 ± 18,88, với tỉ lệ bệnh nhân trong độ tuổi 40-60 chiếm ưu thế với tỉ lệ 37,5%. Trong nghiên cứu này chúng tôi cũng ghi nhận tai nạn thể thao là nguyên nhân chính gây rách sụn chêm ở bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu. Bệnh nhân hầu như ở mức độ đau nhẹ ở thời điểm 1 tháng sau phẫu thuật theo thang điểm đau Visual Analog Scale (VAS). Đa số bệnh nhân sau phẫu thuật 1 tháng có cải thiện chức năng khớp gối đánh giá theo thang điểm Lysholm và cải thiện chất lượng cuộc sống theo thang điểm EQ-5D-5L với sự thay đổi có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Kết luận: Sau can thiệp phục hồi chức năng một tháng từ ngày đầu sau phẫu thuật nội soi sửa sụn chêm, bệnh nhân cải thiện chức năng khớp gối và chất lượng cuộc sống sau thời gian nghiên cứu 1 tháng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Clayton RAE, Court-Brown CM. The epidemiology of musculoskeletal tendinous and ligamentous injuries. Injury. 2008;39(12):1338-1344.
2. Razi M, Mortazavi SMJ. Save the Meniscus, A good Strategy to Preserve the Knee. Arch Bone Jt Surg. 2020;8(1):1-4.
3. Matthews P, St-Pierre DMM. Recovery of Muscle Strength Following Arthroscopic Meniscectomy. J Orthop Sports Phys Ther. 1996;23(1):18-26.
4. Metcalf MH, Barrett GR. Prospective Evaluation of 1485 Meniscal Tear Patterns in Patients with Stable Knees. Am J Sports Med. 2004;32(3):675-680.
5. Lê Thanh Tùng. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương sụn chêm khớp gối do chấn thương. Y học thực hành. 2012. Số 6/2012.
6. Dunn WR, Wolf BR, Amendola A, et al. Multirater agreement of arthroscopic meniscal lesions. Am J Sports Med. 2004;32(8):1937-1940.
7. Hadley C, McGrath M, Prodoehl JP, et al. Comparison of Traditional Physical Therapy to Internet-Based Physical Therapy after Knee Arthroscopy: A Prospective Randomized Controlled Trial Comparing Patient Outcomes and Satisfaction. Orthopaedic Journal of Sports Medicine. 2019;7(7_suppl5).
8. Goodwin PC, Morrissey MC, et al. Effectiveness of Supervised Physical Therapy in the Early Period After Arthroscopic Partial Meniscectomy. Physical Therapy. 2003;83(6):520-535.